Lausuntopyyntö: määräys viestintäverkon kriittisistä osista

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksista määräykseksi viestintäverkon kriittisistä osista sekä sen perustelumuistioksi.

Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 23.3.2021.

Lausuntopyyntö: määräys viestintäverkon kriittisistä osista