Leading Edge 5G Forum Helsingissä oli läpimurto – Tapahtuma avasi ovia 5G:n koko Euroopan laajuiselle kyberturvallisuusyhteistyölle

Tietoturva Nyt!

Euroopan johtavat kyberturvallisuusasiantuntijat ja -päättäjät kokoontuivat Helsinkiin 13. helmikuuta keskustelemaan 5G-teknologian merkityksestä kyberturvallisuudelle, digitaaliselle infrastruktuurille ja käyttäjälähtöisille palveluille. Tapahtuman pääpuhujiin lukeutui alan huippuasiantuntijoita, kuten Euroopan komission Jakub Boratyński, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto ENISA:n Steve Purser ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

"Leading Edge 5G Forum"

Tapahtuman järjesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Kyberturvallisuuskeskus. Tulevaisuuden digitaalisen yhteiskunnan turvaaminen, siihen liittyvien ratkaisujen kehittäminen ja 5G:n kyberturvallisuus kuuluvat olennaisena osana Traficomin innovatiiviseen tulevaisuustyöhön. Yksi tehtävistämme on varmistaa, että Suomessa kaikilla on käytössään laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet.

”Työ yhteiskuntamme tulevaisuuden suhteen vaatii näkemystä ja rohkeutta, ja työ täytyy aloittaa jo tänään”, Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa sanoo.

Leading Edge 5G Forumia edelsi Oulussa järjestetty maailman ensimmäinen avoin 5G:n kyberturvallisuuteen keskittynyt hackathon, jossa 70 kyberturvallisuusasiantuntijaa ja valkohattuhakkeria 15 eri maasta pääsi testaamaan taitojaan Ericssonin, Nokian ja Oulun yliopiston 5G-teknologiaa vastaan. 

Traficom toimii edelläkävijänä yli rajojen ulottuvan yhteistyön edistämisessä

Suomi ja Traficom saivat tapahtumassa paljon kiitosta Suomen vuoden 2019 EU-puheenjohtajakauden aikana tekemästään työstä 5G:n kyberturvallisuuden eteen. Euroopan komission tietoturvajohtaja Jakub Boratyński esitteli puheenvuorossaan EU:n juuri julkaisemat 5G:n kyberturvallisuustyökalut ja korosti Suomen proaktiivista roolia aiheen tiimoilta.

Alkaneen vuosikymmenen myötä 5G-pohjaisten palvelujen ja infrastruktuurin määrä tulee kasvamaan. Tämän takia yhteistyö viidennen sukupolven verkkoja kehittävien toimijoiden välillä on välttämätöntä. Leading Edge 5G Forum keräsikin yhteen yrityksiä, kyberturvallisuusalan vaikuttajia ja toimijoita, EU:n edustajia ja viranomaisia, tutkijoita ja kyberturvallisuusyhteisön jäseniä keskustelemaan 5G :n tulevaisuudessa tarjoamista haasteista ja mahdollisuuksista.

Yhteistyön tulee kattaa koko EU:n alue

“Leading Edge 5G Forum osoitti, että alalla on vahva tahto jakaa kokemuksia ja jatkaa keskustelua 5G:n ja kyberturvallisuuden tulevaisuudesta. Traficom jatkaa yhteistyön rakentamista eri toimijoiden välille ja järjestää myös vastaisuudessa keskusteluja, joiden puitteissa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia aiheen ympäriltä”, Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Kalle Luukkainen sanoo.

”Me aloitimme tämän työn, mutta tulevaisuudessa kyberturvallisuushackathonit ja Leading Edge 5G Forum voitaisiin järjestää Euroopan laajuisen yhteistyön voimin. Tämän takia haluamme haastaa kaikki kiinnostuneet toimijat järjestämään kanssamme vuoden 2021 kyberturvallisuushackathonia ja muita tapahtumia.”

5G:n tulee rakentua luottamukselle

Leading Edge 5G Forumin puheenvuoroissa toistuivat teemoina globaalin digitaalisen luottamuksen rakentaminen, olemassa olevien ekosysteemien vahvistaminen ja keskittyminen toimenpiteiden jatkuvuuteen. Tapahtuman puhujat korostivat myös sitä, että 5G on sitä edeltäneitä verkkoteknologioita turvallisempi ja kyberturvallisuus onkin ollut yksi sen keskeisimmistä painopisteistä.

Markkinoille tulee kuitenkin jatkuvasti uudenlaisia IoT-laitteita ja niiden hallintajärjestelmiä, joka tekee myös uuden 5G-teknologian kehitystyöstä jatkuvan prosessin, jossa tulee varautua niin uudenlaisiin yksityisyyttä uhkaaviin kyberturvallisuusriskeihin kuin ennestään tuntemattomiinkin uhkiin.

Lisää Leading Edge 5G Forumista ja 5G kyberturvallisuushackathonista voit lukea täältä (Ulkoinen linkki).

Katso myös Leading Edge 5G Forumin esittelyvideo (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Sauli Pahlman, Johtaja, Kyberturvallisuuskeskus
p. 029 539 0577
sauli.pahlman(at)traficom.fi