Kyberharjoitusohje ja kyberharjoitusskenaariot 2020

Kyberhäiriöt ovat organisaation tietoteknisessä toimintaympäristössä ilmeneviä poikkeustilanteita. Kyberharjoituksen avulla voidaan parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä kyberhyökkäysten varalta sekä lieventää poikkeamien negatiivisia vaikutuksia. Kyberharjoitus-käsikirjassa annetaan ohjeita kyberharjoituksen järjestämiseen. Kyberharjoitusskenaariot 2020 -vihkosen tapahtumakuvauksia voidaan käyttää kyberharjoittelun tukena.

""

Kyberharjoitusopas - Käsikirja harjoituksen järjestäjälle

Tässä ohjeessa kerromme, mistä kyberharjoituksessa (Ulkoinen linkki) on kyse, miten sellainen järjestetään ja miten säännöllisestä harjoittelusta saadaan kerättyä parhaat mahdolliset hyödyt organisaation oman varautumistyön tueksi. Ohjeemme sisältää taustatietoja harjoittelun merkityksestä, käytännön neuvoja harjoituksen järjestämiseen ja kyberharjoitteluun liittyvän lyhyen sanaston. Lisäksi ohjeistamme, miten harjoittelutoimintaa voidaan tuoda osaksi organisaation vuosisuunnittelua.

Ohjeen käyttö ei edellytä kokemusta kyberharjoittelusta. Se on suunnattu organisaatioiden tietoturvasta ja tietohallinnosta vastuussa oleville tahoille, joiden tehtäviin organisaation kyberturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu. 

Toivomme, että tästä ohjeesta on apua oman organisaatiosi kyberharjoittelun suunnittelussa ja käynnistämisessä. Harjoittelun aloittaminen on helppoa ja yksinkertaista, sillä harjoitusmenetelmistä yksinkertaisimmat voidaan siirtää ideasta käytäntöön minuuteissa. Yksinkertaisista asioista aloittamalla voidaan vähitellen siirtyä kohti monimutkaisempaa, jolloin isomman harjoituksen pirullisten skenaarioiden ja lennokkaiden juonien keksimisestä voi tulla tietoturvavuoden kohokohta.

Kyberharjoitusskenaariot 2020 - Skenaarioesimerkkejä harjoituksen järjestäjälle

Skenaariokokoelma kuvaa 20 erilaista kyberturvallisuuden poikkeamaa, joita voidaan käyttää kyberharjoitusten tapahtumankuvauksina. Kokoelma on laadittu yhteistyössä kumppaniyritysten asiantuntijoiden kanssa perustuen tosielämän kyberturvallisuuspoikkeamiin.

Skenaarioiden pohjalta voidaan suunnitella erilaisia harjoituksia, joissa skenaarion tapahtumia käydään läpi eri menetelmin. Tapahtumakuvauksen lisäksi jokaiseen skenaarioon on kuvattu soveltamisohje ja lisähaaste, jolla harjoituksen vaikeusastetta voidaan nostaa. Harjoituksen haastavuutta voi myös nostaa yhdistämällä useampia skenaarioita.

Harjoitusohje ja Kyberharjoitusskenaariot 2020 -painotuotteiden tilaus

Lähetä tilauksesi sähköpostiosoitteeseen kyberharjoitukset@traficom.fi

Ilmoita tilauksessa tuotteiden kappalemäärä ja yhteystiedot, johon haluat oppaat lähetettävän postitse (vastaanottajan nimi ja postiosoite).