Cybersäkerhet och styrelsens ansvar

Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket har publicerat en guide om cybersäkerhet till företagens styrelser. Cybersäkerhet och styrelsens ansvar är en guide som ger styrelser verktyg och stöd för att förbättra cybersäkerheten i sina organisationer.

""

Företag är allt mer beroende av digitala tjänster och system. Samtidigt är cyberhoten mot dessa stadigt. Informationssäkerhet är inte bara ett tekniskt problem utan ska tas upp på ägarnas agenda som en del av företagets riskhantering.

En väl konstruerad cybersäkerhet skyddar företagets funktionsförmåga och säkerställer att företaget i sin affärsverksamhet fullt ut kan dra nytta av de fördelar digital teknologi har att erbjuda. Därför måste styrelsemedlemmarna även ha tillräckliga kunskaper om cybersäkerhet och om relaterade affärsverksamhetsrisker. Vi hjälper företagens styrelser att ställa de frågor som de behöver för att kunna se om organisationens informationssäkerhetsfrågor är i ordning. Guiden innehåller färdiga frågor som man kan fundera på.

Guiden Cybersäkerhet och styrelsens ansvar riktar sig särskilt till styrelsemedlemmar i stora och medelstora organisationer, men kan även användas som ett dagligt redskap av personer med ansvar för cybersäkerhet. I praktiken kan alla organisationer oavsett storlek och bransch ha nytta av guiden.

Guiden finns tillgänglig på finska, svenska och engelska och kan laddas ned som pdf på Cybersäkerhetscentrets webbsidor.

Beställ en tryckt version per e-post via cert [at] traficom.fi

BEKANTA DIG MED VÅR GUIDE CYBERSÄKERHET OCH STYRELSENS ANSVAR