Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Informationssäkerhet 2018 samlar ihop observationer om cybersäkerhet till lärdomar och kastar en blick på framtiden

Informationssäkerhet Nu!

I vår årsöversikt betraktar vi cybersäkerhetsvärlden år 2018 ur inhemsk synvinkel. Vilka var de viktigaste lärdomarna av bedömning av informationssäkerhet vid byggande av informationssäkrare miljöer? Och vad hände på samarbetsfronten för samhällskritiska tjänster? Vi erbjuder också ett sammandrag av årets viktigaste informationssäkerhetsfenomen och -händelser. De kan vara till hjälp vid riskbedömningar och beredskapsplaner för framtida år.

""

Microsoft Office 365-bedrägerierna färgade hela informationssäkerhetsåret 2018. Fenomenet gav signaler redan år 2017 men blev en verklig epidemi sommaren 2018 och då publicerade vi en varning om ämnet. Varningen fortsätter att gälla men tack vare våra aktiva samarbetsnätverk har situationen hållits i schack.

Enligt Cybersäkerhetscentrets direktör Jarkko Saarimäki kan de många cybersäkerhetshoten sakta men säkert skada vårt förtroende för digitala miljöer. Vid skyddet ska även den mänskliga aspekten av informationssäkerhet beaktas. Till exempel det största hotet mot informationssäkerheten 2018, Office 365-bedrägerier som spred sig i sakta mak och fiskade efter användaruppgifter, välte cybervärlden speciellt i Finland.

Vår årsöversikt innehåller bl.a. en tabell över riskbedömningar av informationssäkerhetsfenomen med exempel på hur riskerna i anslutning till olika fenomen har kunnat se ut för medborgare, företag och staten år 2018 och hur riskerna har utvecklats jämfört med 2017. Översikten innehåller dessutom nyheter från nätverk för informationsutbyte (ISAC) för den kritiska infrastrukturen samt centrala lärdomar av bedömning av informationssäkerhet och information om våra tjänster. De viktigaste informationssäkerhetsfenomenen och -händelserna finns att se under tidslinjen för Cybervädret 2018.

Våra observationer och lärdomar hjälper oss även år 2019. Goda lässtunder!

Den ursprungliga artikeln publicerades 05.02.2019 på finska. (Extern länk)