Cybersäkerhetscentrets ledning

Kalle Luukkainen, överdirektör, Cybersäkerhetscentret, 0295 390 515

Jukka-Pekka Juutinen, avdelningschef, Tillsyn, 0295 390 523

Arttu Lehmuskallio, avdelningschef, Incidenthantering, 0295 390 43

Sauli Pahlman, avdelningschef, Informationssäkerhetsfenomen och utveckling, 0295 390 577

Aki Tauriainen, enhetschef, bedömningar, 0295 390 579

Eija Alavesa, enhetschef, Inspektioner och godkännanden, 0295 390 657

Janne Allonen, enhetschef, Kontinuitetshantering, 0295 390 670

Juha Ilkka, enhetschef, Utveckling och samarbete, 0295 390 346

Teemu Juujärvi, enhetschef, Informationssäkerhetsfenomen och standardisering, 0295 390 540

Tomi Kinnari, enhetschef, Lägescentral, 0295 390 533

Heidi Kivekäs, enhetschef, Säkerhetsövervakning, 0295 390 525

Miikka Salonen, enhetschef, Lägesbild, 0295 390 665

Kristian Selén, enhetschef, Observationstjänster, 0295 390 562

E-post: fornamn.efternamn@traficom.fi