Cybersäkerhetscentrets ledning

Cybersäkerhetscentret, Kalle Luukkainen, överdirektör, 0295 390 515

Observationstjänster, Kristian Selén, enhetschef, 0295 390 562

Kontinuitetshantering, Janne Allonen, enhetschef, 0295 390 670

Utveckling och samarbete, Juha Ilkka, enhetschef, 0295 390 346

Lägescentral, Arttu Lehmuskallio, enhetschef, 0295 390 435

Inspektioner och godkännanden, Aki Tauriainen, enhetschef, 0295 390 579

Lägesbild, Miikka Salonen, enhetschef, 0295 390 665

Säkerhetsövervakning, Heidi Kivekäs, enhetschef, 0295 390 525