Kyberharjoitusskenaariot

Kyberharjoitusskenaarioita voidaan käyttää kyberharjoitusten tapahtumankuvauksina. Kokoelma on laadittu yhteistyössä kumppaniyritysten asiantuntijoiden kanssa, ja ne perustuvat tosielämän kyberturvallisuuspoikkeamiin.

Ehdota omaa skenaariotasi

Nyt voit myös itse ehdottaa omia skenaarioita julkaistavaksi skenaariopankissa. Erityisesti kaipaamme villejä ja innovatiivisia ideoita - keskeneräisetkin aihiot ovat tervetulleita!

Harjoituksen suunnittelun työkalu

Olemme julkaisseet kyberharjoituksen suunnittelun työkalun, joka helpottaa kyberharjoituksen suunnittelun läpivientiä omassa organisaatiossa. Työkalun avulla käydään läpi harjoituksen suunnittelun eri vaiheet ja lopputuloksena syntyy alustava runko harjoituksen suunnittelun tueksi.

Kyberharjoittelu

Kyberharjoittelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden varalta sekä lyhentää ja pienentää varsinaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberharjoittelua viranomaispalveluna.
""