Skenaariot

Tämä skenaariokokoelma kuvaa erilaisia kyberturvallisuuden poikkeamia, joita voidaan käyttää kyberharjoituksen tapahtumankuvauksina.

Skenaarioiden pohjalta voidaan suunnitella erilaisia harjoituksia, joissa skenaarion tapahtumia käydään läpi erilaisin menetelmin. Tapahtumakuvauksen lisäksi jokaiseen tapaukseen on kuvattu soveltamisohje sekä lisähaaste, jolla harjoituksen vaikeusastetta voi nostaa. Harjoitusta varten useampia skenaarioita voidaan myös yhdistää, jonka avulla harjoituksen haastavuutta voidaan myös lisätä.

Skenaariot on jaoteltu julkaisuvuoden mukaan.

Harjoituksen suunnittelussa voit käyttää apuna Kyberturvallisuuskeskuksen harjoitusohjetta

Ehdota omaa skenaarioideaa lisättäväksi skenaariopankkiin (Ulkoinen linkki)