Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Äly- ja digilaitteetkin kuuluvat kierrätykseen

Tietoturva Nyt!

Vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet jäävät usein pöytälaatikkoon pölyttymään. Eurooppalaisessa keskivertokotitaloudessa on jopa 72 sähkö- ja elektroniikkalaitetta, joista 11 on rikki tai muuten pois käytöstä. Käytöstä pois jääneet laitteet sisältävät paljon käyttökelpoisia arvometalleja. Kun kierrätämme nämä materiaalit, vauhditamme kestävää digitalisaatiota ja esimerkiksi liikenteen sähköistymistä.

Käyttökelvottoman älylaitteen voi viedä lähimpään sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen, kun on ensin poistanut laitteelta tietonsa.

Traficomin vuoden 2020 kuluttajatutkimuksessa tiedusteltiin suomalaisten halukkuutta kierrättää käytöstä pois jäävät elektroniikkalaitteet. Laatikkojen pohjalle jäävät helposti puhelimet, joita säilytetään osin nostalgiasyistä, osin valokuvien takia, mutta myös tietoturvasyistä - 55 prosenttia suomalaisista on valmis kierrättämään laitteensa, jos voisi olla varma, että se ei tuo mukanaan yksityisyyden suojan riskejä. Tietoturva ja tietojen helppo siirtäminen tai poistaminen laitteesta nousevatkin avainasemaan kierrätyksessä.

Lue alta parhaat vinkkimme vanhojen digilaitteiden tietoturvalliseen kierrätykseen ja kestävään käyttöön.

Miten älylaitteen voi kierrättää tietoturvallisesti?

Ennen tietojen poistamista älylaitteessa olevat säilytettäväksi halutut tiedot tulee siirtää toiselle laitteelle, esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle tai pilveen. Kun tiedot on onnistuneesti siirretty talteen, voi tiedot poistaa hävitettävältä laitteelta. 

Tietokoneen kohdalla pelkkä tietojen poistaminen ja roskakoriin siirtäminen ei tyhjennä tietoja pysyvästi, vaan ne on mahdollista palauttaa saataville. Tietokoneen kiintolevyn voi alustaa, mutta varmin tapa on ylikirjoittaa tallennetun tiedon päälle uutta tietoa. Tähän on olemassa erilaisia vapaasti saatavilla olevia ohjelmia, jossa dataa ylikirjoitetaan kiintolevylle useaan kertaan, jolloin alkuperäisen tiedon palauttaminen ei ole mahdollista. 

Puhelimella helpointa ja turvallisinta on palauttaa tehdasasetukset, jolloin kaikki tiedot tyhjentyvät ja puhelin palautuu samanlaiseen alkutilaan kuin ostovaiheessa. Muiden älylaitteiden kanssa kannattaa varmistaa, onko niissä vastaavanlaista tehdasasetusten palautusmahdollisuutta. Mikäli laite on hajonnut käyttökelvottomaksi, laite kannattaa tuhota fyysisesti ja tällä tavalla varmistaa myös tietojen häviämisen. Laite kannattaa viedä lähimpään sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen.

Virallisia SER-keräyspisteitä on lähes 500 ympäri maata. Joissain keräyspisteissä on myös erillinen sinetöity astia muistia sisältäville tuotteille. On myös olemassa yrityksiä, johon oman älylaitteen voi viedä tietoturvallisesti kierrätettäväksi ilmaiseksi. Yritys huolehtii laitteen turvallisesta tyhjennyksestä ja jatkokäsittelystä.

Onko laitteen käytettynä ostaminen tai myyminen turvallista?

Monet yritykset myyvät käytettyjä älylaitteita, joiden turvallisuus ja toimintakunto on tarkastettu. Yksityiseltä henkilöltä laitetta ostaessa on hyvä noudattaa arkijärkeä ja tavanomaista varovaisuutta. Myynti tai ostovaiheessa molempien osapuolten henkilöllisyys tulisi varmistaa mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi. Alkuperäisiin tehdasasetuksiin palautettu puhelin voidaan turvallisesti ottaa käyttöön ja tietokoneen voi halutessa viedä liikkeeseen tarkastettavaksi ja tyhjennettäväksi turvallisuuden varmistamiseksi.

Laitteet voi turvallisesti laittaa myyntiin, kunhan on suorittanut aiemmin mainitut tietojen siirron, tyhjennyksen ja tehdasasetusten palautuksen. 

Laitteiden käyttöiän pidentämisellä ympäristöystävällisempää digitalisaatiota 

Nykypäivänä on myös tarjolla monia älylaitteiden korjauspalveluita, jolloin rikkoutunutta tai vaikka veteen pudonnutta älylaitetta ei ole välttämätöntä vaihtaa uuteen laitteeseen. 

Laitteiden turvallisuutta ja käyttöikää voi myös pidentää ylläpitämällä säännöllisiä päivityksiä. Ohjelmistopäivitysten loputtua käyttökelpoisesta laitteesta voi tulla tietoturvariski. Tämän vuoksi älylaiteostoksilla kannattaa kiinnittää huomiota myös laitteen odotettuun käyttöikään ja laitteelle tarjolla oleviin päivityksiin. Asia kannatta tarkistaa tuotteen myyjältä tai laitevalmistajan verkkosivuilta.

Jos esimerkiksi vanhalle tietokoneelle ei ole enää mahdollista saada päivityksiä, sen käyttöikää voi pidentää asentamalla siihen uuden käyttöjärjestelmän. 

Traficom on luonut Tietoturvamerkin, jossa asetetaan vaatimuksia tuotteen tietoturvaominaisuuksiin, kuten salasanoihin, ohjelmistopäivityksiin ja tuotteen turvallisiin oletusasetuksiin. Merkillä varustetun tuotteen turvallisuus ja ohjelmiston ajantasaisuus on varmistettu tarkastuksessa. Lisäksi valmistajan on tarjottava ohjelmistopäivitykset tuotteen koko elinkaaren ajan ja ilmoitettava tuotteen tukijakson pituus selkeästi.