Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Toimintamme

Olemme mukana rakentamassa Suomesta maailman toimivinta ja turvallisinta digitaalista yhteiskuntaa.

NCSA

NCSA-toimintomme vastaa turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.

Sääntely ja valvonta

Turvallisuussääntelyn avulla pidämme huolta siitä, että viestintäverkot ja -palvelut ovat turvallisia ja luotettavia.

Kansallinen koordinointikeskus

Kansallinen koordinointikeskus luo suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle edellytyksiä osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja saada rahoitusta EU:n rahoitusohjelmista.

Kansallinen kyberturvallisuussertifioinnin viranomainen (NCCA)

Kyberturvallisuussertifiointia yhdenmukaistetaan Euroopassa laatimalla EU:n laajuisia kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmiä. Traficom vastaa EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisesta kansallisen kyberturvallisuussertifioinnin myöntävän viranomaisen tehtävistä.

Satelliittipaikannus

Galileo on Euroopan unionin rakentama satelliittinavigointijärjestelmä. Traficom toimii Galileon julkisesti säännellyn satelliittipalvelun (Public Regulated Service, PRS) vastuuviranomaisena.
Galileo-sateliitti