Kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden kansallinen koordinointikeskus

Kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vahvistetaan Suomessa ja Euroopassa: Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus (NCC-FI) aloitti toimintansa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. Tutustu toimintaamme ja tarjoamiimme palveluihin.

Kansallisen koordinointikeskuksen tehtävät

Luomme edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tutustu toimintaamme

Kansallinen osaamisyhteisö

Kokoamme yhteen keskeiset kyberturvallisuuden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on kansallisen kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin parantaminen.

Kansallisesti myöntämämme rahoitustuet

Myönnämme rahoitustukea pienten ja keskisuurten yritysten kyberturvallisuusratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottoprojekteihin.

Kansainväliset EU-hankerahoitukset

Koostamme EU-hankerahoituksista katsauksia ja tuemme sidosryhmiä rajat ylittävään hanketoimintaan osallistumisessa.
EU:n osarahoittama tunnus