Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus (NCC-FI) aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2023 alusta.

Kansallinen koordinointikeskus luo edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja saada rahoitusta EU:n rahoitusohjelmista. 

Koordinointikeskus kokoaa ja kehittää  osaamisyhteisöä niin EU-tasolla kuin Suomessa. Yhteisön tarkoituksena on koota yhteen keskeiset julkisen ja yksityisen sektorin toimijat ja kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin mahdollistamiseksi ja parantamiseksi.

Kansallinen koordinointikeskus tukee suomalaisten toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin EU-hankkeisiin ja edistää kansallisten prioriteettien mukaisen EU-rahoituksen saamista. Koordinointikeskuksen keskeinen tehtävä on jakaa rahoitustukea suomalaisille toimijoille kyberturvallisuutta parantaviin toimiin. Ensimmäinen kansallinen rahoitustukihaku avataan vuoden 2023 aikana. 

Kansallinen koordinointikeskus on osa koko unionin laajuista EU:n kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen koordinointikeskusten verkostoa. Verkoston tehtävänä on parantaa kyberomavaraisuutta, tukea kyberturvallisuusalan tutkimusta ja vauhdittaa teknologian kehittämistä koko EU:ssa. Koordinointikeskusten muodostaman verkoston avulla yhteistyö jäsenvaltioiden välillä lisääntyy ja tiivistyy. Yhteistyön myötä pyritään vahvistamaan muun muassa EU:n kyberturvallisuusvalmiuksia sekä toimialan kilpailukykyä.

Koordinointikeskuksen toimintaa rahoittavat EU ja Suomen valtio. 

Ota yhteyttä

ncc-fi@traficom.fi

Päivitetty