Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Koordinointikeskus kokoaa ja kehittää kansallista osaamisyhteisöä. Sen tarkoituksena on koota yhteen keskeiset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä kehittää ja tukea toimijoiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin mahdollistamiseksi ja parantamiseksi. Kansalliseen osaamisyhteisöön voivat liittyä mukaan kyberturvallisuusalalla toimivat yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä viranomaistahot.

Tarjoamme kansallisen osaamisyhteisömme jäsenille:

  • Ajantasaista tietoa EU:n ja kansallisen kyberturvallisuussektorin kehityksestä
  • Tietoa kansallisesti toteutettavista ja EU:n toteuttamista kyberturvallisuuden rahoitushauista 
  • Tukea kyberturvallisuusalan EU-rahoituksen hakemisessa
  • Mahdollisuuden verkostoitua yhteiskunnan eri sektoreilla toimivien kyberturvallisuusalan ammattilaisten kanssa kansallisesti ja EU-tasolla
  • Tukea ja kanavia EU-vaikuttamiseen
  • Uutiskirjeen, jossa viestimme yllä olevista

Kansallinen osaamisyhteisö on avoin ja ilmainen kaikille toiminnasta kiinnostuneille organisaatioille. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista eikä velvoita mihinkään.

Lisätietoa:

ncc-fi@traficom.fi

Päivitetty