Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Helsingin hallinto-oikeus antoi huhtikuussa ratkaisunsa kahdesta päätöksestämme, jotka koskevat verkkosivustoilta päätelaitteille tallennettavia evästeitä ja suostumuksen antamista muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön. Hallinto-oikeuden ratkaisut selkeyttävät lainsäädännön tulkintaa. Tulemme uudistamaan neuvontaamme, joka koskee evästeitä ja muita käyttäjän päätelaitteelle tallentuvia tietoja.

Annoimme keväällä 2020 kaksi päätöstä evästeisiin suostumuksen antamisesta. Päätöstemme mukaan Suomessa evästeisiin voitaisiin antaa suostumus sekä niin sanottujen evästebannereiden että verkkoselaimen asetusten kautta. Hallinto-oikeuden antamien ratkaisujen perusteella selainasetukset eivät enää riitä suostumukseksi.

"Hallinto-oikeuden ratkaisut selvensivät käytänteitä, joilla evästeiden käyttöön liittyvän suostumuksen voi antaa. Tämä auttaa yleisen tietosuoja-asetuksen ja evästeitä koskevan kansallisen erityislainsäädännön välisessä tulkinnassa," toteaa johtaja Jukka-Pekka Juutinen.

Evästesuostumuksen tulkinnan lisäksi hallinto-oikeus vahvisti, että olemme Suomessa toimivaltainen viranomainen niin kutsutun evästesääntelyn eli sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 205 §:n tulkitsemiseen ja noudattamisen valvontaan.

Aloitamme hallinto-oikeuden kumoamien päätöstemme uudelleenkäsittelyn, kun hallinto-oikeuden ratkaisut tulevat lainvoimaisiksi.

Tulemme myös muuttamaan omia verkkosivujamme hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaisiksi. Ryhdymme muutostöihin välittömästi.

Lisäksi uudistamme ohjeistustamme koskien evästeitä ja muita verkkopalveluista käyttäjien päätelaitteille tallentuvia tietoja sekä niitä koskevaa sääntelyä ja käytänteitä. Näin tuemme sekä verkkopalvelujen tarjoajia että käyttäjiä evästekäytännöissä ja lainsäädännön soveltamisessa. Tulemme kuulemaan ohjeistuksen valmistelussa tietosuojavaltuutettua ja tavoitteenamme on, että uusittu ohjeistuksemme julkaistaisiin kesän 2021 aikana.

 

Lisätietoja:

Johtaja Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523