Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Kyber- ja informaatiovaikuttaminen, saman kolikon kaksi puolta

Tietoturva Nyt!

Informaatio- ja kyberturvallisuus kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Ne ovat olennainen osa toimivaa yhteiskuntaa. Niihin liittyy myös uhkia, jotka koskettavat meitä kaikkia. Jotta pystymme toimimaan ja osallistumaan yhteiskuntaamme, valvomaan etujamme ja oikeuksiamme, on tärkeää ymmärtää erilaisia uhkia, joihin voimme törmätä arjessamme.

Informaatiovaikuttaminen ja kybervaikuttaminen ovat saman kolikon kaksi puolta. Kun kyber antaa meille tekniikan, informaatiopuoli luo sisällöt. Kyberin ja informaatiovaikuttamisen keinoja käytetään myös samanaikaisesti vahvistamaan suunnitellun toimenpiteen vaikuttavuutta. Ajatellaan vaikka palvelunestohyökkäystä, joka kaataa jonkin organisaation verkkosivut. Kybertoiminta on tässä tapauksessa myös viestinnällinen teko. Toimija haluaa lähettää viestin. Kyse on tietyllä tapaa myös informaatiovaikuttamisesta.

Kyber- ja informaatiovaikuttamiseen varaudutaan ja vastataan yhteistyöllä

Suomessa on pitkät perinteet laaja-alaisesta yhteistyöstä varauduttaessa kyberuhkiin. Huomattavan osan yhteiskunnan kriittisistä palveluista tuottavat erilaiset yritykset. Nämä tekevät yhteistyötä keskenään ja viranomaisten kanssa. Uhkiin varaudutaan ja niitä torjutaan joka päivä. Tarvittaessa otetaan käyttöön varajärjestelyjä. Samoin informaatiovaikuttamiseen vastaamisessa eri toimijat tekevät yhteistyötä ja erilaisiin uhkiin varaudutaan. Pohjana on kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli. Yhteiskunnan turvallisuus kuuluu kaikille.

Vinkkivideo: Kyber- ja informaatiovaikuttaminen, mitä minun on hyvä tietää?

Yhteiskuntamme ja perusoikeuksiemme suojelemisessa tarvitaan meitä jokaista. Kyber- ja informaatiouhat koskettavat meitä kaikkia. Julkaisemallamme noin 30 minuutin videolla annamme käytännön ohjeita ja vinkkejä mm. siihen, miten huolehdit tietoturvallisuudestasi ja yksityisyydestäsi verkossa ja somessa, miten tunnistat informaatiovaikuttamisen ja miten arvioit verkossa lähteiden ja sisältöjen luotettavuutta. Videolla on myös käytännön vinkkejä organisaatioille informaatiovaikuttamiseen varautumiseen ja vastaamiseen.

Videollamme annetut ohjeet perustuvat eri viranomaisten viime vuosien aikana antamiin ohjeisiin ja suosituksiin, näistä erityisesti valtioneuvoston kanslian vuonna 2019 julkaisemaan oppaaseen Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen - opas viestijöille. Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen : Opas viestijöille - Valto (valtioneuvosto.fi) (Ulkoinen linkki) Valtioneuvoston kanslia koordinoi Suomessa valtionhallinnon informaatiovaikuttamiseen varautumista ja vastaamista.

Tietoisuuden lisääminen on tärkeää, jotta yhteiskunnan eri toimijat ja sektorit pystyvät varautumaan ja vastaamaan kyber- ja informaatioympäristössä nouseviin uudenlaisiin uhkiin. Kyse on yhteisestä asiasta.

Lisätietoa

Jussi Toivanen, viestintäpäällikkö, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus,  p. 0295 345 312