Kyberharjoittelu paransi Kevan valmiuksia kohdata tosielämän uhkatilanteita

Tietoturva Nyt!

Onko organisaatiosi kiinnostunut kyberharjoittelun aloittamisesta, mutta ette vielä tiedä, mistä lähteä liikkeelle? Kyberturvallisuuskeskus on säännöllisesti mukana tukemassa organisaatioiden harjoittelua. Olemme pyytäneet muutamia harjoitelleita tahoja kirjoittamaan kokemuksistaan. Ensimmäisenä kyberharjoituksestaan kertoo Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva.

""
Kuva: Kevan arkisto

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva järjesti IT:lle ja viestinnälle kyberharjoituksen, jonka tavoitteena oli parantaa kyberuhkiin varautumista, reagoimista ja viestintää. Ensisijaisena tarkoituksena oli löytää omaan toimintaan liittyvistä prosesseista, päätöksenteosta ja viestinnästä heikkoja kohtia ja suorittaa niille korjaavia toimenpiteitä harjoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta. Tämän lisäksi haluttiin kasvattaa harjoitukseen osallistuvien tietämystä ajankohtaisista kyberturvallisuusuhkista ja niiden mahdollisista vaikutuksista henkilöstön ja organisaation toimintaan.

Harjoitusskenaariona käytettiin kuvitteellista laajavaikutteista kyberhyökkäystä organisaation järjestelmiin. Harjoitus toteutettiin toiminnallisena työpöytäharjoituksena, jossa pelaajille annettiin syötteitä pelin edetessä. Harjoituksen suunnittelusta vastasi Kevan Tietoturvapäällikkö Juha Mäkinen. Harjoituksen vetäjänä toimi K71 Oy:n Kimmo Juntunen, joka osallistui myös harjoituksen suunnitteluun. Kyberturvallisuuskeskus antoi asiantuntijatukea harjoituksen suunnitteluvaiheessa ja varsinaisessa harjoitustapahtumassa tarkkailijan sekä Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekeskuspäivystäjän roolissa. KRP:n päivystäjä oli myös mukana puhelimitse tukemassa ja avustamassa päätöksentekoa.

"Harjoitusta pidettiin erittäin hyödyllisenä ja ajankohtaisena. Harjoituksen avulla pystyimme tarkentamaan omia toimintatapojamme sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Varsinkin sisäisen yhteistyömallin läpikäynti viestinnän ja IT:n välillä oli hyödyllinen harjoitustulos", kertoo Juha Mäkinen.

Harjoituskokemuksia

Tämä juttu aloittaa "Harjoituskokemuksia"-sarjan. Jatkossa löydät lisää referenssejä "harjoituskokemuksia" hakusanan avulla.

Havainnollistavat kokemukset onnistuneista kyberharjoituksista toimivat hyvinä esimerkkeinä sekä madaltavat harjoittelun aloittamisen kynnystä. Kyberharjoittelusta hyötyvät kaikki organisaatiot ja yritykset pienestä suureen!