Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus julkaisi vuonna 2020 organisaatioiden kyberturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen Kybermittarin, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida kyberturvallisuutensa nykytilaa ja tunnistaa kehityskohteita. Palvelua on kehitetty ja työkalun uusi versio on nyt saatavilla Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Ilmoittautuminen kaikille avoimiin Kybermittarin esittely- ja koulutustapahtumiin on avoinna.

Kyberturvallisuuskeskus julkaisee säännöllisesti oppaita ja tiedotteita, joissa korostetaan kyberturvallisuuden merkitystä organisaation toiminnan jatkuvuudelle ja johdon roolia kyberuhkilta varautumisessa. Kybermittari auttaa osaltaan tuomaan kyberturvallisuuden sisäänrakennetuksi osaksi organisaation toimintaa. Kyberturvallisuuden hyvä taso edellyttää toimivan teknologian lisäksi myös sitä, että koko henkilöstö on perehtynyt ja sitoutunut hyviin tietoturvakäytäntöihin.

Parempi käytettävyys ja tiedon jalostettavuus päätöksenteon tueksi

Kyberturvallisuuden tason arviointi ja kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tavoitteena on turvata liiketoiminnan digitaalinen perusta.

Kybermittarin uudessa versiossa on kiinnitetty huomiota ominaisuuksiin, jotka helpottavat työkalun käyttöä, havaintojen raportointia ja arvioinnin toistettavuutta.

Uudessa versiossa:

  • Käytettävyyttä on kehitetty. Esimerkiksi arviointiprosessin aikana saatuja näyttöjä ja muuta dokumentaatiota on nyt mahdollisuus kirjata aiempaa laajemmin. Tämä helpottaa arvioinnin läpivientiä ja analysointia.
  • Vertailutulosten ja muun tiedon vientiä ja tuontia Kybermittariin on helpotettu.
  • Työkalua on parannettu, jotta raportointi tuo esiin pienemmätkin muutokset. Tällä helpotetaan esimerkiksi kyberturvallisuuden kehityskohteiden tunnistamista.
  • Kybermittarin tukimateriaaleja uudistetaan syksyn aikana. Esittely- ja koulutustilaisuudet alkavat viikolla 41.