Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Kyberturvallisuus kuuluu kaikille

Tietoturva Nyt!

Jarkko Saarimäen katsaus tietoturvan vuoteen 2018 tiivistää Kyberturvallisuuskeskuksen johtajan ajatukset kuluneesta kybervuodesta. Kyseessä on pääkirjoitus Tietoturvan vuosi 2018 -katsauksestamme, jonka julkaisemme kokonaisuudessa tammi-helmikuun vaihteessa.

""

Vuosi 2018 oli muutoksen aikaa. Muutimme kesällä uusiin toimitiloihin Kumpulaan ja vuoden lopussa siirryimme osaksi uutta Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOMia. Erittäin positiivisten, mutta myös työllistävien, kokemusten jälkeen vuonna 2019 voimme keskittyä täysipainoisesti toimintamme kehittämiseen.

Suomessa turvallisuuskulttuuri perustuu yksityisen ja julkisen sektorin vahvalle yhteistyölle. En ole törmännyt vastaavaan missään muualla maailmassa. 

Yhteistyöperinteeseen on epäilemättä monia syitä. Ensinnäkin Suomessa tietoturvaihmiset tuntevat toisensa hyvin; nimet saavat nopeasti tutut kasvot. Tuttuihin on myös helpompi luottaa. Luja luottamus yhteistyökumppaneiden kesken on toinen yhteistyötä tukeva tekijä. Kolmanneksi kumppanit kokevat aidosti hyötyvänsä yhteistyöstä. 

Yhteistyö on meille valtava voimavara. Saamme kumppaneiltamme erittäin luottamuksellisia tietoja ketterästi ja joustavasti ilman lakiin perustuvaa pakkoa. Yksi prioriteeteistamme on luottamuksellisen tiedon vastuullinen käsittely. Sujuva ja luotettava yhteistyö on sidosryhmiltämme saamamme palautteen mukaan keskeinen vahvuutemme, ammattitaitoamme unohtamatta. Näitä tulemme vaalimaan myös jatkossa. 

Yhteistyössä on edelleen myös parannettavaa. Meidän on huolehdittava, että emme toimi vain tietoturva-ammattilaisten kuplassa ja myös kansalaiset hyötyvät yhteistyömme tuloksista.

Useat kyberturvallisuusuhkat voivat hiljalleen rikkoa luottamustamme digitaalisiin ympäristöihin, jos turvallisuuden ja hallinnan tunteemme katoavat. Vuonna 2018 merkittävimmäksi tietoturvauhkaksi nousi hiljalleen levittäytyvät, käyttäjiltä tietoja kalastelevat Office 365 -huijaukset. Inhimillisen tietoturvan merkitystä ei saa unohtaa eikä aliarvioida. Kyberturvallisuudesta ei voi tulla arjen kansalaistaitoa, jos emme viesti siitä inhimillisesti ja ymmärrettävästi. Toivon, että Teijo ja turvalistit sekä Pidempi parempi -salasanalinko ovat tuttuja mahdollisimman monelle. Näillä vuoden 2018 kansalaiskampanjoilla halusimme tuoda tietoturvan jokaiseen kotiin.

Tavoitteenamme on kehittää kotimaista kyberyhteistyötä niin, että tulevaisuudessa se toimisi entistä tiiviimmin yhdessä. Kokonaisuus on tarkoitus rakentaa HAVARO-palvelumme ympärille, jolloin uhkatietoa voidaan jakaa ja jalostaa tehokkaasti. Tiivistyvän yhteistyön avulla kansalaisille tarjottavat kriittiset palvelut on mahdollista suojata entistä paremmin, koska tietoturvauhkilta suojautuminen ja niistä palautuminen olisi nykyistä nopeampaa. Uskon, että "kyberekosysteemin" avulla sekä yksityinen että julkinen sektori pystyvät tuottamaan sellaisia sähköisiä palveluja, joita lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset voisivat käyttää tuntematta oloaan turvattomiksi. 

Tervetuloa mukaan, sillä yhteiseen projektiin tarvitaan meitä kaikkia!