Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Suositus välitystietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamiseksi

Tietoturva Nyt!

Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 9.5.2022.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksesta suositukseksi välitystietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta.

Suosituksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2004 silloisen Viestintäviraston toimesta. Kyseinen versio pohjautui sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 15 §:ään, jossa tapahtumatietojen tallentaminen ulottui ainoastaan teleyrityksiin. 

Päivitetyssä suosituksessa on otettu huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä tekninen kehitys. SVPL 145 §:n säätämisen myötä tapahtumatietojen tallennusvelvollisuus laajennettiin teleyrityksistä kaikkiin viestinnän välittäjiin, kuten yhteisötilaajiin, ja samalla säännökseen lisättiin poikkeusmahdollisuus.

Suosituksen tavoitteena on ohjata teleyrityksiä, yhteisötilaajia ja muita viestinnän välittäjiä SVPL 145 §:ssä säädetyn tallennus- ja säilyttämisvelvoitteen toteuttamisessa sekä edistää hyviä käytänteitä välitystietojen käsittelyä koskevien lokitietojen tallentamiseen liittyvissä haasteissa ja erityistilanteissa.

Suosituksella edistetään luottamuksellisen viestinnän suojan toteutumista.

Liitteet ja vastausohjeet löydät lausuntopalvelu.fi-sivulta.