Liikenne- ja viestintävirasto julkaisi selvityksen 5G:n kyberturvallisuudesta

Tietoturva Nyt!

Virastomme on kartoittanut 5G-teknologiaan liittyviä riskejä ja selvittänyt sen mukanaan tuomia muutoksia kyberturvallisuusympäristössä. Tavoitteena on ollut ymmärtää 5G:n teknologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kyberturvallisuusvaikutuksia niin Liikenne- ja viestintäviraston omassa toimintakentässä kuin koko yhteiskunnassa.

5G:n kyberturvallisuusselvityksestä on nyt julkaistu yhteenveto, joka tukee sekä julkishallinnon että yritysmaailman riskienhallintaa, varautumista ja niiden välistä vuoropuhelua.

"5G-aikaan siirtyminen tuo mukanaan yhden aikakautemme suurimmista mobiiliverkkojen teknologiamurroksista ja se tulee muuttamaan mobiiliteknologioiden pelikenttää. Olemme siirtymässä monitahoisempaan ympäristöön, jossa erityisesti tietoturvallisuudelle asetetaan yhä suurempia odotuksia ja vaatimuksia. Tulevaisuutta ennakoiden Traficom on halunnut toimia aktiivisesti 5G-teknologiaan liittyvien riskien kartoittamisessa ja lisätä laaja-alaisesti ymmärrystä kyberturvallisuuden tärkeydestä", korostaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Lue koko uutinen Traficomin verkkosivuilta (Ulkoinen linkki)

5G-kyberturvallisuusselvityksen yhteenveto (Ulkoinen linkki)


Lisätiedot:

Sauli Pahlman, osastopäällikkö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus
Puh. 029 539 0577, email: sauli.pahlman(at)traficom.fi