Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sijaintitietopalvelun valmistelu etenee - verkkotietietojen toimittamisen rajapintakuvaukset julkaistu

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sijaintitietopalvelun käyttöönottovaihe alkaa 1.4.2022, jolloin verkkotoimijat voivat alkaa toimittaa palveluun verkkojensa sijaintitietoja. Sijaintitietojen toimittamiseksi on nyt julkaistu sähköisten rajapintojen tekniset kuvaukset. Palvelun käyttö alkaa 1.10.2022, jolloin verkkojen sijaintitiedot tulee olla viimeistään toimitettuna palveluun digitaalisessa muodossa.

Kaivuutyö

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehittää Sijaintitietopalvelua yhteistyössä Suomen Infratieto Oy:n ja Cinia Oy:n kanssa tavoitteenaan saada palvelu tuotantokäyttöön 1.10.2022. Palvelun kannalta yksi olennainen osa sähköiset rajapinnat, on saatu määriteltyä. Rajapinnat on tarkoitettu verkkotoimijoille sijaintitietojen toimittamiseksi omista tietojärjestelmistään Sijaintitietopalveluun digitaalisessa muodossa.

Rajapintakuvausten määrittelyä ja valmistelua avusti erillinen Sijaintitietopalvelun asiantuntijatyöryhmä, jossa on mukana laaja edustus verkkotoimijoista, palveluntarjoajista, maanrakentajista, kunnista, viranomaisista ja etujärjestöistä eli ennen kaikkea toimijoista, jotka tulevat sekä hyödyntämään kyseessä olevia rajapintoja sijaintitietojen toimittamisessa Sijaintitietopalveluun että tulevaisuudessa kysymään sijaintitietoja palvelusta.

Verkkotoimijat voivat alkaa toimittaa verkkojen sijaintitietoja Sijaintitietopalveluun 1.4.2022. Tietojen tulee olla toimitettu Sijaintitietopalveluun 1.10.2022 mennessä, jolloin muun muassa maanrakennusurakoitsijat voivat niitä palvelusta kysyä. Yksinkertaisinta verkkotiedot on toimittaa Sijaintitietopalveluun sähköisten rajapintojen avulla.

Julkaistut sähköiset rajapinnat

Linkki päivitetty 3.8.2021. Linkki on voimassa 31.12.2021 saakka.

https://deliver.cinia.fi/public/folder/6AiCEFQojk2dwLwBWFSBjw/STP_Rajapintakuvaus_Public (Ulkoinen linkki)

salasana: m4!5#tdBLn

Lisätietoa

Yhteisrakentamislain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on huolehtia siitä, että verkkoinfrastruktuurin rakentajien on mahdollista saada tarvitsemansa tiedot helposti ja tietoturvallisesti keskitetystä tietopisteestä. Tätä varten on päätetty kehittää Sijaintitietopalvelu. Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä ja kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista.

Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä 71 (Ulkoinen linkki) verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta määrätään tarkemmin muun muassa Sijaintitietopalveluun toimitettavista tiedoista.

Jukka-Pekka Juutinen, johtaja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus, puh. 0295 390 523, jukka-pekka.juutinen@traficom.fi (paikalla 6.7.-16.7.2021)

Kalle Varjola, lakimies Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus, puh. 0295 390 544, kalle.varjola@traficom.fi (paikalla 6.7.-9.7.2021)

Uutisessa oleva linkki rajapintoihin päivitetty.