Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Nord Stream -kaasuputkien vuodot ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet huolta myös kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta. Suomesta on useita yhteyksiä maailmalle ja vaikka häiriöt ovat mahdollisia, internet on varsin vikasietoinen. Teemme jatkuvaa yhteistyötä viestintäverkkoinfrastruktuurin suojaamiseksi sekä mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

Tunnistaudu tulevaisuudessa digitaalisella henkilötodistuksella

Internet on varmistettu verkosto, joka reitittyy uudelleen

Suomesta on useita kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä, kuten merikaapeleita, muualle Eurooppaan ja maailmaan. Tärkeimmät järjestelmät ovat kahdennettuja ja tärkeimmät tietoliikenneyhteydet reittivarmistettuja. Esimerkiksi ulkomaille kytkeytyviä kaapeleita on siis useita suurimmilla teleyrityksillä ja Suomen sisällä tuhansia.

Useiden merikaapeleiden olemassa olon lisäksi internet on tekniikaltaan varsin vikasietoinen: internetin reititysprotokollat etsivät automaattisesti uusia reittejä liikenteelle, jos jokin yhteys menetetään. Tietoliikennettä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä voidaan siis uudelleen reitittää esimerkiksi laitteistojen tai yhteyksien vikaantuessa ja huoltotöiden yhteydessä ja tätä voidaan tehdä myös operaattorien välisenä yhteistyönä.

Näiden tekijöiden ansiosta häiriöt merikaapeleissa voivat aiheuttaa yhteyksiin lähinnä hetkellisiä katkoksia tai hitautta dataliikenteessä.

Merikaapelikatkot huomataan ja ne korjataan

100 %:sta tietoturvallisuutta tai toimintavarmuutta ei ole olemassa vaan esimerkiksi rikkoutumiset ovat mahdollisia. Kaapeleita katkeaakin aika-ajoin ja merikaapelit ovat esimerkiksi alttiina sään ja merenkäynnin aiheuttamille vahingoille. Oleellista onkin, että ongelmat havaitaan ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Merikaapeleita huolletaan ja korjataan säännöllisesti eli siihen on varauduttu.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä suomalaisten teleyritysten kanssa viestintäverkkoinfrastruktuurin suojaamiseksi. Seuraamme myös tilannetta kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa.

Tausta

Verkottunut merikaapelijärjestelmä on erittäin tärkeä osa Suomen viestintäverkkojen infrastruktuuria. Yleiseen teletoimintaan käytettävien merikaapelien suojaamista koskevat vaatimukset asetetaan laissa sähköisen viestinnän palveluista, (Ulkoinen linkki) jonka mukaan yleiset viestintäverkot ja -palvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä mm. siten, että ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt, sekä että niiden toimivuutta merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt voidaan havaita.

Traficom on antanut useita määräyksiä teletoiminnan tietoturvaan ja varmistamiseen liittyen sekä teleyrityksille suosituksen varautumisesta. Traficomin viestintäsektoria koskevat määräykset löydät täältä: https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/ (Ulkoinen linkki)