Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Ohje välitystietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta astuu voimaan 27.10.2022

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden ohjeen välitystietojen käsittelyyn liittyvien tapahtuma- eli lokitietojen tallentamisesta ja säilyttämisestä, josta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 145 §:ssä. Ohje koskee kaikkia viestinnän välittäjiä.

Ohje korvaa Viestintäviraston suosituksen 308/2004 S tunnistamistietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta. Kyseinen versio pohjautui sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 15 §:ään, jossa tapahtumatietojen tallentaminen ulottui ainoastaan teleyrityksiin.

Päivitetyssä ohjeessa on otettu huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä tekninen kehitys. SVPL 145 §:n säätämisen myötä tapahtumatietojen tallennusvelvollisuus laajennettiin teleyrityksistä kaikkiin viestinnän välittäjiin, kuten yhteisötilaajiin, ja samalla säännökseen lisättiin poikkeusmahdollisuus.

Ohjeen tavoitteena on ohjata teleyrityksiä, yhteisötilaajia ja muita viestinnän välittäjiä SVPL 145 §:ssä säädetyn tallennus- ja säilyttämisvelvoitteen toteuttamisessa sekä edistää hyviä käytänteitä välitystietojen käsittelyä koskevien lokitietojen tallentamiseen liittyvissä haasteissa ja erityistilanteissa.