Poistimme Exim-sähköpostipalvelimien haavoittuvuutta koskevan varoituksen

Tietoturva Nyt!

Poistimme Exim-sähköpostipalvelimien haavoittuvuutta koskeva varoituksen, koska haavoittuvuuden onnistuneesta hyväksikäytöstä ei ole tullut Kyberturvallisuuskeskukseen uusia ilmoituksia yli kuukauteen.

Exim-sähköpostipalvelimien haavoittuvuutta koskeva varoitus poistetaan, koska varoituksen ajankohtaisuus on vähentynyt. On kuitenkin syytä huomata, että päivittämättömissä Exim-ympäristöissä haavoittuvuus on edelleen olemassa. Haavoittuvuus mahdollistaa hyökkääjälle hänen omien komentojen suorittamiseen kohdejärjestelmässä.

Haavoittuvuus koskee Exim-ohjemiston versioita 4.87 - 4.91, mutta uusimmissa versioissa haavoittuvuus on paikattu. Kehotamme päivittämään haavoittuvat järjestelmät ja pitämään päivitykset ajan tasalla myös jatkossa. 

Ohessa linkki poistettuun varoitukseen (Ulkoinen linkki), asiaa koskevaan haavoittuvuustiedotteeseen (Ulkoinen linkki) sekä varoituksesta tehtyyn Tietoturva Nyt! -artikkeliin (Ulkoinen linkki)