Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tekoäly on yhä keskeisempi tekijä tulevaisuuden tietoturvaratkaisuissa

Tietoturva Nyt!

Tekoälystä ja sen hyödyntämisestä kyberturvallisuuden edistämisessä keskustellaan paljon. Jo tänä päivänä eri toimialoilla on käytössä erilaisia tekoälypohjaisia tietoturvaratkaisuja. Missä mennään tällä hetkellä ratkaisujen kehittämisessä ja käytössä? Millaisia kehityskulkuja voidaan nähdä tulevaisuudessa? Millaiset ovat ylipäätään tekoälyn mahdollisuudet tietoturvan parantamisessa?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan uudessa Traficomin ja Huoltovarmuuskeskuksen tekoälypohjaisia kyberturvallisuusratkaisuja käsittelevässä selvityksessä. 

Tilannekatsauksen ja tulevaisuuden kehityskulkujen arvioinnin lisäksi selvityksessä annetaan käytännönläheistä ohjeistusta tekoälysovelluksen kehittämisen onnistuneesta prosessista ja pahimmista sudenkuopista. Selvityksen avulla organisaatiot pystyvät parantamaan omaa ymmärrystään ja osaamistaan tekoälyn hyödyntämisestä tietoturvansa parantamisessa. 

Tekoäly voi vahvistaa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja organisaatioiden kyvykkyyksiä 

Tällä hetkellä tekoälyä käytetään laajasti esimerkiksi roskapostin suodattamisessa, haittaohjelmien tunnistamisessa ja tunkeutumisen estämisessä. Tekoäly on lisännyt kyberturvallisuusratkaisujen automaatiota, nopeutta, skaalautuvuutta ja sopeutumiskykyä. 

Organisaatioissa tekoälyn hyödyntämisestä saadaan parhaimmat hyödyt, kun ratkaisut sidotaan liiketoiminnan tavoitteisiin. Onnistunutta soveltamista edesauttaa, jos organisaatioissa ylläpidetään ja vahvistetaan osaamista erityisesti datan, tekoälyn ja tietoturvan aloilla.

"Selvitys osoittaa, että tekoälyssä saavutettujen teknologisten kehitysaskeleiden perusteella tulevaisuudessa tekoälyllä on potentiaalia yhä vahvistaa Suomen huoltovarmuuskriittisten yritysten ja organisaatioiden kyberturvallisuutta. On tärkeää, että rakennetaan ennakoivasti yhteistä ymmärrystä kehittyvien teknologioiden muodostamista riskeistä ja mahdollisuuksista. Nyt julkaistun ja aikaisempien selvitysten avulla olemme luoneet kokonaiskuvan tekoälyn ja kyberturvallisuuden suhteesta tekoälyä hyödyntävän toimijan, hyökkääjän ja puolustajan näkökulmista. ", sanoo Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman johtaja Juha Ilkka Huoltovarmuuskeskuksesta. 

Tekoälyn teknologinen kehitys vaatii monipuolista osaamista

Selvityksen tulokset osoittavat, että tekoälyn onnistunut hyödyntäminen kyberturvallisuudessa vaatii monialaista osaamista. Organisaatioiden tulee arvioida huolellisesti tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen soveltumista kriittisiin käyttötapauksiin. Tulevaisuuden kyberturvallisuus edellyttää entistä syvällisempää ymmärrystä ja osaamista erilaisista teknologioista ja niiden kehityksestä. 

Uusien tekoälyteknologioiden, kuten suurten kielimallien, yleistyminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kyberturvallisuussovellusten kehittämiselle. Näitä teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi turvallisuuskoulutuksessa, analytiikassa ja uhkatiedustelussa. Tekoälyteknologiat edesauttavat laajojen datamäärien tehokasta käsittelyä ja asiayhteyksien tunnistamista.

Tekoälypohjaisille ratkaisuille on tarvetta, sillä tekoäly voi tulevaisuudessa tarjota hyökkääjille ennen näkemätöntä kykyä nopeuttaa ja automatisoida toimintaansa. Hyökkääjien ottaessa käyttöön yhä kehittyneempiä työkaluja, myös puolustajien on otettava täysi hyöty irti teknologisesta kehityksestä.

"Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että esimerkiksi monimutkaisten, nopeiden ja laajojen kyberhyökkäyksien määrä on lisääntynyt ja haavoittuvuuksien hyväksikäyttö on nopeutunut ja tulevaisuudessa tekoäly on yhä useammin hyökkääjien työkalupakissa. Tekoäly tuo hyökkääjille uusia mahdollisuuksia, jonka vuoksi puolustajien on kyettävä reagoimaan muuttuvaan uhkaympäristöön. Selvityksissä on myös luodattu tulevaisuuden todennäköisimpiä kehityskulkuja, mikä edistää kyberturvallisuutta koko yhteiskunnssa.", toteaa Traficomin teknologia- ja strategiajohtaja Kirsi Karlamaa

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Juha Ilkka, Huoltovarmuuskeskus, p. 029 505 1006 

Teknologia- ja strategiajohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 539 0403