Teletoiminnan tietoturvasta annetun määräyksen (67 A/2015 M) ajantasaistaminen: Kysely kokemuksista ja kehitysideoista

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kartoittaa kyselyllä näkemyksiä teletoiminnan tietoturvaa koskevan nykyisen määräyksen (Viestintävirasto 67 A/2015 M) velvoitteiden toimivuudesta sekä mahdollisista muutostarpeista käynnistettyä määräyshanketta varten.

Vastaus pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.8.2022. Liitteet ja vastausohjeet löydät lausuntopalvelu.fi -sivulta (Ulkoinen linkki).