Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tietoturvaseteliä voivat hakea yhteiskunnan kannalta elintärkeät yritykset eli niin sanotut huoltovarmuuskriittiset yritykset. Tietoturvasetelin tavoitteena on nostaa näiden yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan.

Tietoturvaseteliä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Tietoturvasetelien myöntämiseen on varattu 6 miljoonan euron määräraha. Tietoturvaseteleitä voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tietoturvasetelin voi saada 1.12.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana tehtyihin toimenpiteisiin. Tuki on kertaluontoinen.

Kenelle tuki on suunnattu?

Tietoturvaseteli on suunnattu Suomessa rekisteröityneelle yritykselle. Yrityksen tulee kuulua yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle toimialalle ja tarjota sellaisia perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellyt elintärkeät toiminnot ovat (yhteiskunnan) johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys sekä talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus.

Kriittisillä toimialoilla tarkoitetaan elintarvikehuoltoa, energiahuoltoa, finanssialaa, jätehuoltoa, kemianteollisuutta, logistiikkaa, media-alaa, metsäteollisuutta, muovi- ja kumiteollisuutta, rakennusteollisuutta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa (sis. lääkehuolto), sotilaallista huoltovarmuutta, teknologiateollisuutta, tietoyhteiskuntaa tai vesihuoltoa.

Mihin tukea voi saada?

Tietoturvasetelissä on kaksi kategoriaa. Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu enintään 15 000 euron seteli ja kaikille yrityksille tarkoitettu enintään 100 000 euron seteli. Enintään 100 000 euron tuki vaatii 30 prosentin omaa rahoitusta. Kokonaisuudessaan tuen maksamiseen on varattu 6 miljoonaa euroa, joista 2 miljoonaa euroa voidaan myöntää enintään 100 000 euron tukina.

Enintään 15 000 euron tukea voi saada:

  • tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön,
  • tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan,
  • henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen.

Enintään 100 000 euroa tukea voi saada:

  • hyökkäyksenestotestaukseen,
  • tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai
  • näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen.

Miten ja mistä tukea voi hakea?

Tarkemmat tiedot hakemista ja tuen myöntämisen kriteerit on julkaistu valtioneuvoston asetuksessa tietoturvan kehittämisen tuesta  (Ulkoinen linkki)ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla (Ulkoinen linkki). Haku avautuu 1. joulukuuta 2022. Traficom järjestää lisäksi yrityksille kaksi Teams-webinaaria tuesta ja sen hakemistaEnsimmäinen tilaisuus on 11.1.2023 klo 9-11 ja jälkimmäinen 13.2. klo 13-15. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ja ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan joulukuussa 2022 verkkosivuillamme ja some-kanavissamme.

Lisätietoja: johtaja Jukka-Pekka Juutinen, p. 0295 390 523, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus