Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen kokoama ylimmälle yritysjohdolle suunnattu opas auttaa turvaamaan liiketoimintaa digimaailmassa.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut yritysten hallituksille suunnatun kyberturvallisuutta käsittelevän oppaan. Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas antaa työkaluja ja tukea organisaation kyberturvallisuuden parantamiseen.

Yritykset ovat entistä riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja järjestelmistä. Samalla niihin kohdistuvat kyberuhat lisääntyvät jatkuvasti.

"Menneen vuoden tapahtumat osoittavat, että kyberhyökkäys voi pysäyttää tai jopa lopettaa yrityksen toiminnan. Tietoturva ei ole enää vain tekninen ongelma, vaan se tulee nostaa ylimmän yritysjohdon, hallituksen ja omistajien agendalle, keskeiseksi osaksi yrityksen riskienhallintaa", sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Kalle Luukkainen.

Hyvin rakennettu kyberturvallisuus suojaa yrityksen toimintakykyä ja varmistaa, että liiketoiminnassa voidaan hyödyntää digitaaliteknologian tarjoamia hyötyjä täysimääräisesti. Tämän vuoksi myös yritysten hallitusten jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kyberturvallisuudesta ja siihen liittyvistä liiketoimintariskeistä.

"Perinteisesti tietoturva-asiat on koettu yrityspäättäjien piirissä hyvin teknisinä ja hankalina hahmottaa. Nyt tuomme tähän konkreettisen työkalun. Autamme yritysten hallituksia kysymään ne kysymykset, joiden avulla on helppo selvittää, ovatko organisaation tietoturva-asiat kunnossa. Olemme kirjoittaneet oppaan yritysjohdon kielellä - eli oppaan käyttö ei vaadi tietoteknistä osaamista ja terminologian tuntemusta", Luukkainen korostaa.

Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas on suunnattu erityisesti suurten ja keskisuurten organisaatioiden hallitusten jäsenille, mutta se toimii myös kyberturvallisuudesta vastaavien henkilöiden päivittäisenä työkaluna. Opasta voivat kuitenkin hyödyntää kaikenkokoiset organisaatiot toimialaan katsomatta.

Opas on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sen voi ladata PDF-muotoisena Kyberturvallisuuskeskuksen internet-sivuilta osoitteesta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/kyberturvallisuus-ja-yrityksen-hallituksen-vastuu-opas (Ulkoinen linkki) 

Lisäksi oppaasta on mahdollista tilata painettu versio sähköpostitse osoitteesta kyberturvallisuuskeskus(at)traficom.fi

Lisätietoja:

Ylijohtaja Kalle Luukkainen, Kyberturvallisuuskeskus, kalle.luukkainen(at)traficom.fi, 029 539 0515

Erityisasiantuntija Miikka Salonen, Kyberturvallisuuskeskus, miikka.salonen(at)traficom.fi, 029 539 0665