Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Vuoden 2020 ensimmäisessä Tietoturva nyt! -artikkelissamme ylijohtaja Jarkko Saarimäki käy läpi kuluneen vuoden mieleenpainuvimpia kybertapahtumia ja jättää jäähyväisiä keskuksemme johtotehtäville.

Saarimaki_TTN

Kyberturvallisuus on yhteiskunnan turvallisuuden ja digitalisoitumisen perusedellytys. Kyberturvallisuuskeskuksessa olemme iloksemme huomanneet, että sidosryhmämme myös ymmärtävät asian merkityksen yhä paremmin. Tämä on kasvattanut toimintaamme kohdistuvia odotuksia merkittävästi.

Mennyt vuosi oli taas kiireisempi kuin koskaan.

Vuoden näkyvimpiä kyberherättelijöitä olivat kuntasektoriin kohdistuneet kyberhyökkäykset. Ne osoittivat selvästi yhteiskuntamme haavoittuvuuden ja haittasivat merkittävästi muun muassa kansalaisten peruspalveluita ja arkea. Hyökkäyksiä vastaan olisi voitu suojautua riittävällä resursoinnilla ja hyvillä tietoturvakäytännöillä, joihin myös johto on sitoutunut. 

Tapaukset ja niiden perusteella tehdyt selvitykset ovat herättäneet keskustelua valtionhallinnossa, kuntasektorilla kuin myös yritysmaailman ylimmässä johdossa. On äärimmäisen tärkeää, että asia ei jää keskustelun asteelle, vaan tilanteen parantamiseksi on tehtävä välttämättömiä ja konkreettisia toimenpiteitä sekä päätöksiä. Esimerkiksi havainnointikyvyn parantamiseen ja haavoittuvuuksien löytämistä tukeviin hankkeisiin on syytä panostaa. 

Kansainvälisissä keskusteluissa minulta on usein kysytty, mikä selittää Suomen menestyksen erilaisissa kyberturvallisuusarvioinneissa ja -vertailuissa. Voin selittää sitä esimerkiksi lainsäädännön ja viranomaisten toimivaltuuksien riittävyydellä, mutta vastaus ei ole riittävä. Usein unohtuu, että kansallisen kyberturvallisuuden suurin voimavara on yksilöissä ainutkertaisine osaamisineen ja piirteineen. 

Minulla on ollut kunnia työskennellä kuluneet vuodet mahtavien persoonien ja alansa huippuosaajien kanssa niin Kyberturvallisuuskeskuksessa kuin sidosryhmissämme. Olemme kehittäneet keskuksen toimintaa viimeisen neljän vuoden aikana valtavasti ja kasvaneet organisaationa kaksinkertaiseksi. Asiakaskyselyistä saamamme palaute on erinomaisella tasolla.

Lämmin kiitos teille näistä vuosista, olen oppinut jokaiselta jotain tärkeää!

Jarkko Saarimäki
Ylijohtaja
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomJarkko Saarimäki toimi Kyberturvallisuuskeskuksen johtotehtävissä vuodesta 2016. Tehtävissä jatkaa Kalle Luukkainen. Lisätietoja Traficomin uutisesta. (Ulkoinen linkki)

Muokattu arikkelia: Jarkko Saarimäen teksti ei ole Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsauksen pääkirjoitus, vaikka niin artikkelin alkuperäisessä ingressissä mainittiin.