Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Ilmoita tietoturvapoikkeamasta (NIS-ilmoitusvelvollisuus)

Keskeisten huoltovarmuuskriittisten toimijoiden ja palveluntarjoajien pitää ilmoittaa verkko- ja tietojärjestelmässä olevista tietoturvapoikkeamista viranomaisille.

Palvelukuvaus

Tämä ilmoituslomake mahdollistaa EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisen tietoturvapoikkeamien ilmoittamisen ja raportoinnin oman toimialan valvovalle viranomaisille. Häiriöstä voi samalla ilmoittaa vapaaehtoisesti myös meille (Kyberturvallisuuskeskukselle).

Huoltovarmuuskriittisillä toimijoilla ja keskeisillä digitaalisten palveluiden tarjoajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista toimialan valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvolliset toimijat ovat:

Tietoturvaloukkauksista voi edelleen ilmoittaa vapaaehtoisesti myös meille (Kyberturvallisuuskeskukselle), jolloin ilmoittaja saa käyttöönsä tilanneapuamme sekä luottamusverkoston tietoturvatapausten selvittämiseen ja tiedonjakoon.

Viralliset raportit kokoamme valvovilta viranomaisilta kerran vuodessa ja toimitamme ne EU:lle. Kyberturvallisuuskeskus koordinoi kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja toimii Suomen yhteyspisteenä EU:n jäsenvaltioiden välisessä tiedonvaihdossa.

Palveluun