Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Ilmoita tunnistuspalveluiden lopettamisesta

Ilmoitus sähköisen tunnistusvälitys- tai tunnistusvälinepalvelun lopettamisesta.

Palvelukuvaus

Sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava toiminnan lopettamisesta. Ohjeen 214/2016 O sähköisten tunnistus- ja luottamuspalveluiden ilmoituksista tarkoitus on selkeyttää toimijoille, mitä tietoja valvovalle viranomaiselle säädösten mukaan tehtävissä ilmoituksissa täytyy antaa. Ohjeessa kuvataan myös ilmoitusprosesseja. Lisätietoja aiheesta löytyy myös määräyksessä 72.

Palveluun

Tunnistuspalvelun lopetus(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen