Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Ohjeen tarkoituksena on luoda yleiskuva paikallisista matkaviestinverkoista ja reunalaskennasta sekä niihin liittyvistä kyberturvallisuuden, riskienhallinnan ja toimintavarmuuden näkökulmista, jotta organisaatiot voivat paremmin suunnitella tällaisten verkkojen käyttöönottoa ja verkkojen hyödyntämistä omissa toiminnoissa. Ohje on suunnattu erityisesti yhteiskunnan kriittisiä toimintoja tuottaville organisaatioille, mutta on käyttökelpoinen myös muille organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää paikallisia matkaviestinverkkoja. Ohjeen laatimisessa on hyödynnetty muuttuvan toimintaympäristön havainnollistamiseksi laadittuja erilaisia huoltovarmuusskenaarioita