Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Kyberturvallisuusalalla on jo yli kahden vuosikymmenen ajan hyödynnetty tekoälyteknologioita, mikä on merkittävästi tehostanut kyberuhkien torjuntaa. Tekoälyä on käytetty laajasti muun muassa roskapostin suodattamisessa, haittaohjelmien tunnistamisessa ja tunkeutumisen estämisessä, mikä on lisännyt kyberturvallisuusratkaisujen automaatiota, nopeutta, skaalautuvuutta ja sopeutumiskykyä. Vaikka suurin osa tekoälyn hyödyistä on nähty reaktiivisissa toimenpiteissä, on kiinnostusta herättänyt myös tekoälyn potentiaali myös ennaltaehkäisevissä toimissa, kuten uhkatiedustelussa ja turvallisuusriskien hallinnassa.

Tekoälyn soveltaminen kyberturvallisuusratkaisuissa on kuitenkin osoittautunut haastavaksi, ja monet onnistuneet sovellukset ovat syntyneet pitkällisten kokeilujen ja epäonnistumisten jälkeen. Onnistunut soveltaminen vaatii sekä tekoälyn että kyberturvallisuuden syvällistä ymmärrystä ja osaamista. Nykyinen tekoälybuumi on saanut monet organisaatiot pohtimaan, miten ne voisivat hyödyntää tekoälyä parantaakseen kyberturvallisuuttaan.

Selvitys tarjoaa kattavan katsauksen tekoälyn soveltamisesta kyberturvallisuuden parantamisessa ja paneutuu tekoälyn hyötyihin, haasteisiin ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksiin. Tekoälyä hyödynnetään kyberturvallisuudessa laajaan sovellusten kirjoon, alkaen perinteisistä suodatus- ja tunnistusmekanismeista kehittyneempiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Vaikka tekoäly on edistynyt uhkien havaitsemisessa ja päätelaitteiden suojauksessa, sen soveltaminen esimerkiksi uhkatiedusteluun ja haavoittuvuuksien hallintaan on vielä kehitysvaiheessa. Selvityksessä muodostetaan kuvaa tulevaisuuden kehityskuluista ja potentiaalisista käyttötapauksista.

Selvityksen tulokset osoittavat, että tekoälyn onnistunut hyödyntäminen kyberturvallisuudessa vaatii monialaista osaamista, ja että organisaatioiden tulisi arvioida huolellisesti tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen soveltumista kriittisiin käyttötapauksiin. Lisäksi selvitys painottaa datan ymmärtämisen, saatavuuden ja laadun merkitystä, sekä prototyyppien testaamista todellisissa ympäristöissä ennen laajamittaisen käyttöönoton harkitsemista.

Uusien tekoälyteknologioiden, kuten suurten kielimallien, yleistyminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kyberturvallisuussovellusten kehittämiselle. Näitä teknologioita voidaan hyödyntää muun muassa turvallisuuskoulutuksessa, analytiikassa ja uhkatiedustelussa, mahdollistaen laajojen datamäärien tehokkaan käsittelyn ja asiayhteyksien tunnistamisen. Tekoäly tuo mukanaan myös haasteita, kuten eettisiä kysymyksiä, teknisiä riskejä ja sääntelyyn liittyviä seikkoja, jotka kaikki vaativat huolellista harkintaa ja strategista lähestymistä.

Selvitys on toteutettu yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.