Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Kyberturvallisuuskeskus.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kyberturvallisuuskeskus.fi-sivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019  (Ulkoinen linkki) vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Ulkoinen linkki) noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. (WCAG 1.1.1) Osa palvelun kaavioista on toteutettu kuvina, eikä tällaiselle sisällölle ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
 2. (WCAG 1.4.5) Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
 3. (WCAG 1.3.1) Palvelussa on taulukkorakenteita, joiden sarakeotsikkoja ei ole määritetty ohjelmallisesti.
 4. (WCAG 1.3.1) Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi.
 5. (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2) Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta (esim. kolmesta syötekentästä koostuvaa aikavalinta ja liitetiedostokenttä).
 6. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.7) Lomakkeisiin liittyvää lisätietotoiminnallisuutta (i-kuvake) ei voi käyttää näppäinkomennoin tai ruudunlukijalla.
 7. (WCAG 1.1.1) PDF-dokumenteissa on käytetty kaaviokuvia, joille ei ole asetettu tekstivastineita.
 8. (WCAG 1.3.1) PDF-dokumenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita (esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita).
 9. (WCAG 1.3.1) PDF-dokumenttien taulukkorakenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita (esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon).
 10. (WCAG 1.3.1) PDF-dokumenttien alaviitteitä ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla.
 11. (WCAG 1.4.3) PDF-dokumenteissa on joitakin kontrastiongelmia (valkoinen teksti sinisellä taustalla ja leipätekstin väriset linkit).
 12. (WCAG 1.3.1) Lomakkeiden eri osioille ei ole määritetty ohjelmallista otsikkoa eikä osioiden sisällä olevia yhteen kuuluvia elementtejä ole ryhmitelty. Tämä vaikeuttaa lomakkeen rakenteen hahmottamista ruudunlukijalla.
 13. (WCAG 1.3.1) Excel-dokumenttien rakenne on monitasoinen ja hankala hahmottaa ruudunlukijakäytössä.
 14. (WCAG 3.3.1, 4.1.3) Lomakkeiden virheilmoituksia ei ole merkitty saavutettavasti.
 15. (WCAG 1.4.3) Lomakkeiden tekstien kontrasteissa on joitakin puutteita (valkoinen vihreällä).
 16. (WCAG 1.3.1, 4.1.3) Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tarpeeksi tietoa lomakesivun vaihtumisesta.
 17. (WCAG 4.1.2) Lomakkeiden CAPTCHA-kuvavarmennukseen liittyvän syötekentän ohjelmallinen nimilappu ei ole saavutettava.
 18. (WCAG 1.4.4) Lomakkeiden sisällössä on joitakin skaalautumisongelmia, jos tekstiä suurennetaan 200 %.
 19. (WCAG 4.1.2) Lomakkeiden iframe-elementtien otsikot eivät kuvaa elementtien sisältöä.
 20. (WCAG 1.3.1) Sivuston kuvituskuville on asetettu epäselvät tekstivastineet, mikä heikentää käyttökokemusta ruudunlukijalla.
 21. (WCAG 1.4.5) Sivustolla on jonkin verran tekstiä, joka on esitetty kuvamuodossa.

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä.

 1. Traficomin hallinnoimalla Youtube-kanavalla sekä Dreambroker-palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.9.2019.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 20.8.2021

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme, jotta voimme tarjota tiedot ja sisällöt saavutettavassa muodossa niin pian kuin mahdollista! Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella (Ulkoinen linkki)

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: viestinta(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Kyberturvallisuuskeskus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Häiriönhallintajärjestelmä-palvelun saavutettavuusseloste

Traficom pyrkii takaamaan Häiriönhallintajärjestelmä-palvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Häiriönhallintajärjestelmä-palvelua.

Saavutettavuuden tila

Häiriönhallintajärjestelmä-palvelun osalta saavutettavuusauditointi on aloittamatta ja valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tarkennettu saavutettavuusseloste julkaistaan vuoden 2022 loppuun mennessä ja samalla pyritään korjaamaan havaitut puutteet. Häiriönhallintajärjestelmä-sovellusta ollaan uudistamassa vuoden 2023 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020 ja päivitetty viimeksi 20.08.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme, jotta voimme tarjota tiedot ja sisällöt saavutettavassa muodossa niin pian kuin mahdollista! Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella. (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Häiriönhallintajärjestelmä-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun palautekanavien kautta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö