Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän tarkkuuspalvelu on nyt käytössä

Tietoturva Nyt!

Galileon tarkkuuspalvelu on kaikille avoin ja sen käyttö on maksutonta. Uuden palvelun hyödyntämismahdollisuuksia löytyy esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta.

Kuvateksti: Galileo-satelliitin malli esillä Galileon ohjauskeskuksessa. Galileo-järjestelmään kuuluu 24 satelliittia, jotka lähettävät paikannusignaaleja ja HAS-korjausta. Kuva: ©EUSPA, ©European Union Agency for the Space Programme

Galileo on maailmanlaajuinen, Euroopan unionin rakentama ja ainoana siviilihallinnassa oleva satelliittinavigointijärjestelmä. Suurin osa järjestelmän palveluista on ollut käytettävissä vuodesta 2016 lähtien. Tarkkuuspalvelun käyttöönoton myötä Galileo on ensimmäinen maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, joka tarjoaa maksuttomia ja tarkkoja korjauksia.

Tarkkuuspalvelusta hyötyvät muun muassa älyliikenne ja biotalous

Galileon tarkkuuspalvelu, High Accuracy Service (HAS), jakaa Galileo-satelliittien kautta paikannusta tarkentavia korjauksia käyttäjälle. Ilman HAS-palvelun tuottamia korjauksia satelliittipaikannuksen sijaintitarkkuus on muutamia metrejä. Uusi palvelu tarjoaa käyttäjilleen noin 20 cm:n sijaintitiedon tarkkuuden. Käyttäjän päätelaite vastaanottaa HAS-korjaustietoja samalla, kun se vastaanottaa perinteisiä paikannussignaaleja satelliiteista ja laskee näitä hyödyntämällä tarkennetun sijainnin.

– Maanviljelys- ja metsäsektori voivat olla suuri hyötyjiä, jos HAS-palvelun tuottama tarkkuus on riittävä esim. kylvölinjojen ajoon tai hakkuualueiden määrittämiseen. Älyliikenteestä odotetaan myös merkittävää palvelun hyödyntäjää, sillä odotettavissa oleva tarkkuus on hyvissä olosuhteissa riittävä sen määrittämiseen, millä kaistalla auto on, toteaa johtava asiantuntija Topi Rikkinen Maanmittauslaitokselta.

Korjaukset toimitetaan uudella tavalla

HAS-korjaukset lähetetään kaikista Galileo-satelliiteista. Tämä poikkeaa muista vastaavia korjauksia lähettävistä palveluista, joissa korjaukset lähetetään muutamista päiväntasaajan päällä kiertävistä eli geosynkronisista satelliiteista tai tietoliikenneverkon kautta. Geosynkronisten satelliittien näkyvyydessä etelätaivaalla on kuitenkin rajoitteita, eikä tietoliikenneyhteyksiä ole kaikissa olosuhteissa saatavilla. Galileon HAS-palvelun käyttäminen ei vaadi ulkoista korjaustietojen välitystä, vaan sen korjaukset ovat saatavilla aina, kun Galileo-järjestelmäkin on saatavilla.

Jotta HAS-palvelua voi käyttää, on käyttäjän satelliittipaikannuslaitteiston pystyttävä vastaanottamaan Galileo-signaali E6-taajuuskaistalta (1278.75 MHz). Lisäksi käyttäjän laitteen tulee pystyä hyödyntämään korjauksia käyttämällä Precise Point Positioning- eli PPP-paikannusmenetelmiä. Laitteita, jotka kykenevät hyödyntämään HAS-korjauksia, odotetaan tulevaksi markkinoille pian.

– Järjestelmien uusien ominaisuuksien käytön nopea omaksuminen eri sovellusalueilla mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen ja tuo kilpailuetua suomalaisille yritystoimijoille. Tämän saavuttaminen vaatii kuitenkin kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä ennakoivaa tutkimustoimintaa osaamisen rakentamiseksi. Onkin tärkeää, että Suomessa on vahva yhteistyön kulttuuri eri toimijoiden välillä, kertoo johtava asiantuntija Tero Vihavainen Traficomilta.

Voimaa yhteistyön tekemisestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän palvelutuotannosta vastaava viranomainen Suomessa. Traficom osallistuu myös Galileo-järjestelmän operointia ja kehitystä ohjaaviin EU-työryhmiin. Maanmittauslaitos tuottaa ja käyttää satelliittipaikannukseen liittyviä palveluita, ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI tutkii monipuolisesti satelliittipaikannusta. Virastot tekevät yhteistyötä satelliittipaikannuksen saralla.