Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Tammikuun uudistettu Kybersää julkaistu

Tietoturva Nyt!

Kybersää uudistui vuodelle 2023. Mukana on päivitetyn ilmeen lisäksi niin uutta kuin vanhaa tuttua sisältöä. Tuote on suunnattu organisaatioille. Kybersään tavoitteena on kertoa kybermaailman tapahtumista mahdollisimman ymmärrettävästi ja entistä tiiviimmässä paketissa. Kybersää täydentää Viikkokatsausta ja koostaa kuukauden keskeiset tapaukset yhteen.

Tammikuun kybersään kuusikenttä

Kybersään alussa käydään läpi kuluneen kuukauden tapahtumat

Kybersään ilmiöitä seurataan kootusti ja niiden tarkemmat havainnot löytyvät jo Viikkokatsauksista, jotta tieto saadaan jaettua mahdollisimman nopeasti. Kuukauden yhteenveto on koottu kuusikenttään kybersään alkuun. Kuukauden aikana annetut varoitukset ja merkittävät tapahtumat, kuten Kyberturvallisuuskeskuksen edistämät asiat on koottu uudeksi osiokseen. Kyberturvallisuuden yleiskuva -sivu esittelee tiiviisti, miltä mennyt kuukausi on meille näyttäytynyt. Olemme pyrkineet uudistamaan Kybersäätä siten, että sisältö pysyy samantyylisenä, mutta kuvaajia ja havainnollistavia osioita on lisätty saavutettavuudesta tinkimättä.

Ilmiöiden ja toimialojen trendit kuvaavat laajemmin ilmiöiden kehitystä

Tässä osiossa käsitellään eri ilmiöiden kehityskulkuja ja trendejä. Tarkoituksena on tarjota tietoa ilmiöiden kehityksen taustasta ja kontekstista. Osiossa tullaan ensimmäisen kvartaalin päätyttyä kertomaan eri toimialojen kyberturvallisuuden trendeistä sekä keskeisistä havainnoista etenkin organisaatioiden näkökulmasta. Kybersäässä esiteltävät kuvaajat sekä tilastot julkaistaan 3-6 kuukauden välein ja ne esitetään aina päivityskuukauden Kybersäässä, minkä jälkeen niitä ei liitetä osaksi säätä.

Uutena kuviona on lisätty kuluneen 12 kuukauden kybersään trendi. Kuviosta näkee yhdellä silmäyksellä, miten kyberturvallisuuden tilanne on vaihdellut eri ilmiöiden osalta.

Lähitulevaisuuden ja pitkän aikavälin kybersää katsoo eteenpäin ja tukee ennakointia

Osiossa on esitelty pitkän aikavälin (5v +) ja lähitulevaisuuden (6kk - 2v) kyberturvallisuuden ilmiöitä. Seuraamamme pitkän aikavälin kyberilmiöt ovat laajasti yhteiskuntaan liittyviä kehityskulkuja, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia useille toimialoille ja yksilöiden arkeen. Toisinaan myös muutokset yhteiskunnassa saattavat vaikuttaa kyberturvallisuuteen ja tarkastelemme asiaa myös toiseen suuntaan. TOP 5 –kyberuhkat kertovat puolestaan lähitulevaisuuden uhkista etenkin organisaatioiden näkökulmasta.

Niin pitkän aikavälin kyberilmiöt kuin top5 uhkat perustuvat eri asiantuntijatiimiemme säännöllisesti tekemään analyysiin. Ilmiöt voivat olla hyvin erilaisia, aina kansainvälisestä politiikasta teknisempiin ilmiöihin asti. Kybermaailmassa on paljon erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia, jotka vaikuttavat organisaatioiden arkeen. TOP 5-uhkissa ja pidemmän aikavälin kyberilmiöissä tila on rajattu, eivätkä kaikki mahdolliset tapaukset mahdu mukaan. Asiantuntijamme ovat priorisoineet Kybersäässä julkaistut uhkat kaikista korkeimmalle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä ovat ainoita uhkia, joita organisaatioiden tulee arjessaan huomioida. TOP 5-uhkat katselmoidaan neljä kertaa vuodessa. Pitkän aikavälin ilmiöt päivitetään kerran vuodessa, ja niistä valikoituu tarkempaan tarkasteluun yksi ilmiö kuukausittain.

Tietoturva-alan kehitys, sääntely ja standardit -osiossa kerromme keskeisistä uudistuksista esimerkiksi alaa koskevista regulaatiomuutoksista niin kotimaassa kuin EU:n tasolla. Etenkin sääntelyn muutoksilla on vaikutuksia niin organisaatioiden kuin kuluttajienkin kannalta.