Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Osaamisyhteisö ja yhteistyö kansallisen koordinointikeskuksen ensimmäisen toimintavuoden toiminnan keskiössä

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirastossa sijaitsevaan Kyberturvallisuuskeskukseen perustettiin tämän vuoden alussa uusi Kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden Suomen kansallinen koordinointikeskus (National Coordination Centre Finland, NCC-FI ), jonka tehtävänä on luoda edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ensimmäinen toimintavuotemme alkaa olemaan muutamaa kuukautta vaille valmis, joten on hyvä aika pysähtyä ja tehdä yleiskatsaus kansallisen koordinointikeskuksen työntäyteiseen vuoteen.

Kansallinen koordinointikeskus on osa Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten koordinointikeskusten ja Euroopan kyberturvallisuuden kompetenssikeskuksen (European Cybersecurity Competence Centre, ECCC) muodostamaa osaamis- ja yhteistyöverkostoa. Kansallisten koordinointikeskusten ja Euroopan kompetenssikeskuksen tehtävänä on rakentaa yhdessä unioniin vahva kyberturvallisuusyhteisö ja -ekosysteemi EU-jäsenmaiden kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseksi, talouden ja yhteiskunnan turvaamiseksi kyberhyökkäyksiltä, korkealaatuisen tutkimuksen varmistamiseksi sekä EU:n kyberturvallisuustoimialan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö on siten kansallisen koordinointikeskuksen tehtävien ytimessä ja ensimmäisenä toimintavuotena olemme ennen kaikkea rakentaneet yhteyksiä ja verkostoja Euroopan kompetenssikeskukseen ja muihin kansallisiin koordinointikeskuksiin ja ennen kaikkea meille lähimpiin kumppaneihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Olemme olleet myös ollut vahvasti vaikuttamassa Euroopan kompetenssikeskuksen strategian valmisteluun. Strategia muun muassa tulee määrittämään sen, minkälaisiin projekteihin tulevaisuudessa EU:n rahoitusohjelmista rahoitusta myönnetään, ja siten on tärkeää, että strategia huomioi mahdollisimman hyvin ja kattavasti Suomen tarpeet EU-rahoitukselle. Myös jatkossa tulemme olemaan vahvasti mukana valmistelemassa strategiaa ja tulevien Digitaalinen Eurooppa ja Euroopan horisontti -ohjelmien kyberturvallisuuden rahoitusohjelmia.

Toinen kansallisen koordinointikeskuksen keskeinen ensimmäisen toimintavuoden tehtäväkenttä on ollut kansallisen kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden kansallisen osaamisyhteisön kasvattaminen ja kehittäminen. Asiantuntijamme ovatkin tehneet suuren määrän jalkatyötä keskeisten sidosryhmien tavoittamiseksi ja sidosryhmätyön vakiinnuttamiseksi. Tätä työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä muun muassa Business Finlandin ja kyberturvallisuusalan yrityksiä edustavan Kyberala ry:n kanssa. Kyberturvallisuusalan yritysten lisäksi olemme kontaktoineet niin kyberturvallisuuden tutkimukseen ja opetukseen keskittyneitä tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja kuin myös muita turvallisuusviranomaisia. Osaamisyhteisön jäsenet tulevat saamaan jatkossa säännöllisesti toimitettavan uutiskirjeen kautta ensimmäisinä tietoa esimerkiksi kansallisesti toteutettavista ja EU:n toteuttamista rahoitushauista, kyberturvallisuusalan ja koordinointikeskuksen ajankohtaisista asioista, relevanttien sidosryhmiemme uutisista sekä tulevista tapahtumista. Tässä kohtaa onkin hyvä antaa vinkiksi se, että jos emme vielä ole kerenneet tavoittaa teidän organisaatiota, kannattaa teidän olla rohkeasti yhteydessä meidän suuntaan osaamisyhteisöön liittymiseksi. Osana osaamisyhteisön kasvattamista ja kehittämistä olemme olleet levittämässä myös tietosuutta kansallisesta koordinointikeskuksesta ja EU:n kompetenssikeskuksesta muun muassa erilaisissa Business Finlandin tilaisuuksissa, Digiturvallisuus-messuilla ja Liikenne- ja viestintäviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen järjestämässä Suomen suurimmassa Tietoturva2030 -tietoturvaseminaarissa. Seuraavan kerran meidät tavoittaa muun muassa Cyber Security Nordic -tapahtumassa 7.–8. marraskuuta.

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on tukea entistä vahvemmin ja laaja-alaisemmin osaamisyhteisön jäseniä ja laajalaisemminkin suomalaisia toimijoita osallistumisessa rajat ylittäviin ja EU-rahoitusohjelmista rahoitettuihin projekteihin kuin myös verkostoitumisessa muiden EU-maiden keskeisiin toimijoihin yhteistyön tiivistämiseksi kuin myös osaamisen ja resurssien yhdistämiseksi uuden kyberturvallisuuden tutkimuksen, tuotekehityksen kuin myös oppilaitosyhteistyön mahdollistamiseksi.

Kolmanneksi olemme julkaisseet ensimmäisen kansallisen rahoitustukihakukierroksen ensimmäisten koordinointikeskusten joukossa EU:ssa. Kansallisella rahoitustuella tavoitteena on tukea kansallisen kyberturvallisuuden kehittymistä kuin myös stimuloida kansallista kyberturvallisuusmarkkinaa innovoimaan ja tuottamaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Ensimmäinen rahoitustukihaku kohdistui pk-yrityksille modernien kyberturvallisuusratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottamiseen. Parhaillaan käymme läpi rahoitustukihakuun tulleita hakemuksia ja loppuvuodesta tavoitteenamme on tehdä päätökset tukien myöntämisestä yrityksille. Vuoden 2024 alkupuolella tavoitteenamme on avata toinen kansallinen rahoitustukihaku. Tämän vuoden tavoin ensi vuonna rahoitushaku tulee kohdistumaan pk-yrityksille. 

Kaikkien näiden toimien lisäksi olemme vähitellen rakentaneet ja kasvattaneet kansallisen koordinointikeskuksen organisaatiota, resursseja ja osaamista. Ilman osaavia henkilöitä ja asiantuntijoita emme voi auttaa teitä ja suomalaista yhteiskuntaa kyberturvallisuuden kehittämisessä. Ilman osaavia henkilöitä ja asiantuntijoita emme myöskään voi olla vaikuttamassa EU-rahoitushakuihin ja niiden kohdentumiseen myös suomalaisten kannalta keskeisiin kyberturvallisuusprojekteihin. Ja ennen kaikkea ilman osaavia henkilöitä ja asiantuntijoita emme olisi teidän kanssa rakentamassa kansallista osaamisyhteisöä ja yhteistyötä ja yhdistämässä kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita paremman ja kyberturvallisen huomisen rakentamiseksi. 

Kirjoittaja Jukka-Pekka Juutinen työskentelee vt. ylijohtajana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. 

Lisätietoja Kansallisesta koordinointikeskuksesta

Lisätietoja Euroopan kyberturvallisuuden kompetenssikeskuksesta