Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tänään julkaissut Tietoturvamerkin. Merkki takaa kuluttajalle, että laitteen tietoturvan perusominaisuudet ovat kunnossa. Tietoturvamerkki voidaan myöntää sertifiointiprosessin läpäisseille verkottuneille älylaitteille. Sertifiointiprosessin kriteerit perustuvat EN 303 645 -standardille. Traficom haluaa Tietoturvamerkillä lisätä kuluttajien tietoisuutta tietoturvasta ja laitteiden tietoturvallista käyttöä.

""

Älykotien yleistyessä Suomessa verkkoon liitetään jatkuvasti enemmän laitteita, joiden välittämää tietoa käytetään erilaisissa palveluissa. Koska laitteet myös keräävät jatkuvasti tietoa käyttäjistään, tulee niiden tietoturvallisuuteen kiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Kun kodin verkkoon liitettyjen laitteiden kuten älytelevisioiden ja -puhelimien ja lelujen tietoturva on kunnossa, vältytään esimerkiksi tietojen väärinkäytöltä, laitteiden haltuunotoilta tai tietovuodoilta.

Syksyllä 2019 Traficom selvitti kuluttajien älylaitteiden hankintaan ja käyttöön liittyviä asenteita ja toiveita.* Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä oli, että joka toinen suomalainen on huolissaan älylaitteiden tietoturvallisuudesta ja kaksi kolmesta kokee erittäin tärkeäksi, että laitteiden tietoturvallisuudesta on saatavilla ymmärrettävää tietoa.

"Markkinoilla olevien laitteiden tietoturvallisuus vaihtelee, eikä kuluttajilla ole toistaiseksi ollut helppoa tapaa erottaa turvallista laitetta turvattomasta. Nyt julkistettu Tietoturvamerkki vastaa tähän tarpeeseen ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä. Sen avulla kuluttajien on helppo tunnistaa riittävän tietoturvallinen laite", toteaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki.

Pilottiprojektissa mukana Cozify, DNA ja Polar

Tietoturvamerkkiä ryhdyttiin viemään aktiivisesti eteenpäin vuoden 2018 loppupuolella. Se on kehitetty Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen pilottiprojektina yhdessä Cozify Oy:n, DNA Oyj:n ja Polar Electro Oy:n kanssa. Ensimmäiset Tietoturvamerkit on nyt myönnetty näiden yritysten tuotteille. Merkin saivat marraskuussa Cozify Hub -älykotisovellus, DNA:n Wattinen -älylämmityspalvelu ja Polar Ignite fitness älykello.

"Tuomme Tietoturvamerkin vahvasti esiin kampanjassamme, jonka teemana on "Osta älylaite, mutta älä sokkona". Toivomme, että kuluttajat oppivat tunnistamaan merkin ja alkavat aktiivisesti etsiä sillä varustettuja tuotteita. Samalla edistämme tietoturvallisten laitteiden tarjontaa markkinoilla. Toivomme, että mahdollisimman moni tuotevalmistaja haluaa sertifioida tuotteensa. Tavoitteenamme on, että muutaman vuoden kuluessa useimmista kodin elektroniikan tuotekategorioista löytyy Tietoturvamerkillä varustettuja tuotteita", Saarimäki kertoo.

""
Polar Electro Oy:n Marco Suvilaakso, Cozify Oy:n Kimmo Ruotoistenmäki ja DNA Oyj:n Mikko Lietsalmi vastaanottivat tuotteilleen ensimmäiset Tietoturvamerkit.

Tietoturvamerkki näyttää suuntaa myös kansainvälisesti

Älylaitteiden tietoturva on globaali haaste, ja Euroopassa on tehty useita aloitteita älylaitteiden tietoturvan parantamiseen. Suomi on aloittanut ensimmäisenä tietoturvasertifikaattien myöntämisen testit läpäisseille laitteille. Nyt julkistetun Tietoturvamerkin myötä Suomi on Euroopan kärkimaita älylaitteiden tietoturvan edistämisessä.

"Suomen kehittämä Tietoturvamerkki on suunniteltu vastaamaan kuluttajan ongelmiin älylaitteiden yleistyessä kotikäytössä. Merkin saaneet laitteet ovat hyvässä asemassa saamaan myös muita tulevia eurooppalaisia älylaitesertifikaatteja", korostaa johtava asiantuntija Juhani Eronen Traficomista.

Tietoturvamerkki.fi - tieto kaikista merkin saaneista tuotteista kätevästi samassa paikassa

Tietoturvamerkkiin liittyvän tiedon löytäminen on tehty helpoksi. Uusi tietoturvamerkki.fi -sivusto palvelee sekä kuluttajia että tuotteelleen merkin haluavia yrityksiä. Sivustolta löytyvät helposti kaikki Tietoturvamerkin saaneet tuotteet ja perustietoa merkistä. Yritykset saavat sivustolta tietoa ja ohjeita tietoturvamerkin hakemiseen.

www.tietoturvamerkki.fi (Ulkoinen linkki)

www.cozify.fi (Ulkoinen linkki)

www.wattinen.fi (Ulkoinen linkki)

www.polar.com/fi (Ulkoinen linkki)

*Traficomin tilaaman kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 1000 suomalaista vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin internetin kuluttajapaneelissa elokuussa 2019. Lisää tutkimustuloksia tiedotteen erillisenä liitteenä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Saana Seppänen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 539 0485, etunimi.sukunimi@traficom.fi

Cozify Oy, Toimitusjohtaja Kimmo Ruotoistenmäki, p. 040 352 88 98, kimmo.ruotoistenmaki@cozify.fi

DNA Oyj, Kehitysjohtaja Mikko Lietsalmi, p. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Polar Electro Oy, Marco Suvilaakso, p. 040 7533176, marco.suvilaakso@polar.com

Tietoa Tietoturvamerkin sertifiointiprosessista

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kehittänyt Tietoturvamerkkiä varten oman sertifiointiprosessin. Merkin myöntämisen edellytyksenä on Kyberturvallisuuskeskuksen asettamien vaatimusten täyttyminen, joka todennetaan laite testaamalla.

Vaatimusten taustalla on eurooppalaisen standardointiorganisaatio ETSI:n standardiluonnos EN 303 645, jonka vaatimuksia on muokattu vastaamaan erityisesti kuluttajalaitteita koskeviin tietoturvauhkiin. Lisäksi Tietoturvamerkin vaatimuksissa on otettu huomioon laajasti erilaisia aihepiirin kansainvälisiä ja kansallisia vaatimuksia ja suosituksia. Näin varmistetaan, että merkin saamisen edellyttämä työ on hyödynnettävissä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Joka toinen suomalainen on huolissaan älylaitteiden tietoturvasta

Älylaitteiden hankinta on ollut valtaosalla suomalaisista ajankohtaista viimeisen vuoden aikana. 49 prosenttia elokuussa 2019 nettitutkimukseen vastanneista ilmoitti olevansa huolissaan myytävien älylaitteiden tietoturvallisuudesta.

Lisätietoja
Kehityspäällikkö Joonas Orkola, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 539 0493, etunimi.sukunimi@traficom.fi