Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Suositus teleoperaattoreille keinoista kansainvälisten huijaussoittojen estämiseksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi operaattoreille uuden suosituksen eri keinoista estää soittajan numeron väärentäminen ja huijaussoittojen välittäminen puhelun vastaanottajille Suomessa. Tavoitteena on estää suomalaisten numeroiden käyttö kansainvälisessä tietoverkkorikollisuudessa ja vähentää ulkomailta tulevia huijauspuheluita.

Soittajan numeron väärentäminen ulkomailta tulevissa huijauspuheluissa on ollut viime vuosina merkittävä ongelma myös Suomessa. Huijauspuhelujen tarkoituksena muun muassa on ollut petkuttaa puhelun vastaanottaja luovuttamaan huijarille etäkäyttöyhteys vastaanottajan tietokoneelle (teknisen tuen huijauspuhelu) tai antamaan verkkopankkitunnukset huijarin käyttöön. Keskusrikospoliisin aikaisemman arvion mukaan suomalaiset ovat menettäneet vuosina 2020 ja 2021 yksistään teknisen tuen huijauspuheluissa noin 7,1 miljoonaa euroa.

Suositus on syntynyt yhteistyössä operaattoreiden kanssa

Suomen sisällä operaattorit on velvoitettu huolehtimaan numeroiden oikeellisuudesta mutta ulkomailta yleisenä ulkomaanliikenteenä saapuvista puheluista ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta tunnistaa soittajaa ja tarkistaa, onko tällä oikeus käyttää ilmoitettua suomalaista puhelinnumeroa. Nyt annetussa suosituksessa on annettu ohjeita ja teknisiä keinoja tunnistaa soittaja ja numeron käyttöoikeus ja siten estää huijaussoittojen päätyminen puhelujen vastaanottajille.

Suositus on valmistelut yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Suositusta varten operaattoreiden kanssa on käyty läpi erilaisia teknisiä keinoja ratkaista esillä oleva ongelma ja valittu niistä toteutuskelpoisimmat. Nyt annettu suositus kuvaa nämä keinot kattavasti. Nyt näiden keinojen käyttöönotto on operaattoreille vapaaehtoista, mutta vuoden 2022 aikana annettava määräys tulee velvoittamaan operaattoreita niiden käyttöönottamiseen.

"Suomalaiset teleoperaattorit ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä suositustyöryhmässä yhteistä tavoitetta kohti. Operaattorit ovat alusta alkaen pitäneet uutta suositusta välttämättömänä rikollisen toiminnan lopettamiseksi. Uskomme, että luottamus siihen, että suomalaisesta numerosta tulevaa puhelu on oikeasti soitettu suomalaisesta puhelinliittymästä, voidaan palauttaa suosituksen toimenpiteillä. Uskon, että operaattorit tulevat ottamaan laaja-alaisesti nämä yhdessä määritellyt keinot käyttöön, vaikkei niiden käyttöönottamiseen vielä operaattoreita velvoiteta", kiittää ryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Lauri Isotalo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta. "

Yritysten puhelinpalvelut voivat estyä, jos niitä ei ole järjestetty suosituksen mukaisesti

Suomalaisella puhelinliittymällä ja -numerolla voi edelleen soittaa ulkomailta Suomeen, mutta uusi suositus varmistaa sen, ettei suomalaisen puhelinliittymän ja numeron haltijan puhelinnumeroa käytetä rikoksiin.

Suomessa toimivat yritykset voivat uuden suosituksen mukaisesti myös jatkossa ostaa ja tarjota vaihde- tai call center -palveluja yrityksen käyttöön ulkomailta käsin. Suositus ohjeistaa miten yhdysliikenne on järjestettävä teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä siten, että yritysvaihteesta tulevat puhelut voidaan tunnistaa ja numeroiden käyttöoikeus varmistaa.

"Kehotamme yrityksiä jo nyt tutustumaan suosituksen sisältöön ja varmistamaan, että niiden ulkomailta ostamat puhelinpalvelut on järjestetty suosituksen mukaisesti vaihde- tai call center -palvelujen tarjoamisen jatkamiseksi," korostaa Isotalo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Lisätietoja medialle

Lauri Isotalo, kehityspäällikkö, p. 029 539 0668, lauri.isotalo@traficom.fi
Timo Murto, erityisasiantuntija, p. 029 539 0508, timo.murto@traficom.fi
Klaus Nieminen, johtava asiantuntija, p. 029 539 0528, klaus.nieminen@traficom.fi