Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva 2023 -seminaarissa katsottiin tietoturvan tulevaisuuteen

Tietoturva Nyt!

Tietoturva 2023 -seminaari pidettiin torstaina 12.10.2023 Helsingissä sekä verkossa. Seminaarin teemana oli tänä vuonna kyberturvallisuuden ja -uhkien tulevaisuus. Erityisesti tekoäly ja toimitusketjut nousivat puheeksi monessa eri puheenvuorossa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne avaa tilaisuuden

Kaikki alkaa ihmisestä

Tilaisuuden avasi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, joka peräänkuulutti turvallisuuden priorisointia uusien teknologioiden käyttöönotossa. Ranne puhui avauspuheenvuorossaan myös siitä, miten tietoturva on meidän jokaisen asia. Ihmisen tärkeyttä tietoturvan kannalta painottivat myös seuraava puhuja, tilaisuuden toisen key noten antanut Ericssonin Connie McIntosh, sekä Avanaden Petteri Hallikainen, joka muistutti kaiken alkavan ihmisestä. Inhimilliset virheet ovat merkittävä syy tietoturvapoikkeamiin, ja siksi hyvistä tietoturvakäytännöistä pitäisi tehdä mahdollisimman helppoja.

Tekoäly ja toimitusketjut puhuttivat

Useampi puhuja nosti puheenvuorossaan esille tekoälyn sekä toimitusketjujen merkityksen tietoturvan kannalta. Esimerkiksi tulevaisuuden tietoturvallisesta ohjelmistokehityksestä puhunut Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Eronen korosti sitä, että turvallisuutta tehdessä samat toimintamallit olisi hyvä olla käytössä kauttaaltaan. Kaikkien tulisi olla mukana turvallisuuden tekemisessä, aina koodareista projektinhallintaan asti. Myös Keskusrikospoliisin Marko Leponen mainitsi toimitusketjut kyberrikollisuuden uhkakuvia koskevassa puheessaan. Leposen mukaan kaikkien toimijoiden pitäisi tunnistaa oma positionsa suhteessa muihin.

Kyberturvallisuuden ja uhkien tulevaisuudesta puhuttaessa tekoälyä ei luonnollisesti voitu ohittaa. Tekoälyyn puheenvuoroissaan keskittyivät erityisesti WithSecuren Samuel Marchal sekä Benjamin Delhomme NATO StratCom CoE:sta. Esimerkiksi Marchal muistutti puheenvuorossaan, että tekoäly voi tuoda mukaan kokonaan uusia hyökkäystekniikoita. Varautumiskeinoiksi tekoälyä silmällä pitäen Marchal nimesi erityisesti tietoisuuden lisäämisen, mutta myös tekoälyn saatavuuden ja teknologioiden kontrolloimisen.

Seminaarin puhuja kuvattuna lavalla esiintyessään niin, että seminaarin logo näkyy taustalla
Avanaden Petteri Hallikainen

Yhteistyöllä kohti kyberturvallisempaa yhteiskuntaa

Tilaisuuden lopuksi kuultiin vielä toinen key note -puhe, jonka piti Matthew Cronin Yhdysvaltain kongressista. Croninin puheenvuoro käsitteli Yhdysvaltojen kansallista kyberturvallisuusstrategiaa. Puheessaan Cronin painotti, ettei tietoturvan toimenpiteiden pitäisi jäädä reaktiivisiksi vaan tulisi pyrkiä proaktiivisuuteen. Koska yhteiskunnassamme kaikki on nykyään liitoksissa Internetiin, yhteistyö valtiollisten toimijoiden, yritysmaailman sekä kansalaisyhteiskunnan välillä on tärkeää tietoturvallisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Seminaarin loppusanoissaan Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa sekä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen muistuttivat, että tulevaisuudessa kohtaamamme uhat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin varautuminen ja niistä selviäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Muutoksen ymmärtäminen sekä siihen varautuminen osaamisen kehittämisellä ja resurssien takaamisella auttaa kohtaamaan muutoksen. Kaiken kaikkiaan Karlamaa ja Känkänen painottivat, että tietoturvan parissa tehtävä työ on erittäin tärkeää huoltovarmuudenkin kannalta.