Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Kunnilla on keskeinen rooli ja tehtävä erilaisten julkisten palveluiden tuottamisessa. Kuntien tietoverkoissa käsitellään ja hallinnoidaan suurta määrää erilaista tietoa. Mitä enemmän yhteiskunnan palvelut digitalisoituvat, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota sähköisten palveluiden, tietoverkkojen ja -varantojen kyberturvallisuuteen. Tärkein tietoturvateko on tiedostaa, mikä on organisaation nykyinen tietoturvallisuuden taso. Mitä tulisi kehittää? Tämän jälkeen pitäisi myös viedä läpi tarvittavat kehitystoimet.

Kunnille tarjolla useita maksuttomia palveluita

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa kuntien käyttöön useita maksuttomia palveluita, joiden avulla kuntien on mahdollista kehittää ja parantaa kyber- ja tietoturvallisuuttaan. Palveluita on kehitetty ja kehitetään edelleen yhdessä kuntien kanssa. Näin varmistetaan, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiään. Palvelut on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja valtiovarainministeriön kanssa.

Hyöky - kansallinen hyökkäyspintakartoitus kunnille

Syyskuussa 2023 julkaistava kunnille suunnattu Hyöky on maksuton ja helppokäyttöinen palvelu, joka kartoittaa kunnan hyökkäyspinnan julkisissa tietoverkoissa. Tieto havainnoista auttaa kuntaa suojaamaan toimintakykyään ja palveluitaan. Mitä suurempi on hyökkäyspinta, sitä suurempi riski, että asiattomat pääsevät kiinni kriittiseen ICT-omaisuuteen.

Hyöky on helppo ottaa käyttöön ja se ei vaadi kunnalta erillisiä investointeja. Palvelun tuottamat raportit kertovat kuntasi hyökkäyspinnasta: sen laajuudesta, mahdollisista heikkouksista ja lisäsuojauksen tarpeesta. Näin kunta voi kohdentaa korjaustoimenpiteet tehokkaasti. Palvelu tulee kuntien tilattavaksi syksyn 2023 aikana.
Lisätietoja Hyökystä (Ulkoinen linkki)

Kybermittari - Palvelu ja työkalut kuntien kyberturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen

Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa kuntien ja muiden julkisten toimijoiden, yritysten ja järjestöjen käyttöön maksuttoman Kybermittari-palvelun.

Kybermittarin avulla johto saa näkymän toiminnalle tärkeiden kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon osa-alueittain ja tavoitteittain. Mittari näyttää, millä tasolla kyberriskien tunnistaminen, suojautuminen, havainnointi, reagointi ja palautuminen ovat organisaatiossa. Mittari tuo näkymän myös toimitusketjun ja ulkoisten riippuvuuksien hallintaan liittyvään kypsyystasoon. Lisäksi johto saa arvokasta tietoa siitä, miten oma kyberriskeihin varautuminen vertautuu toimialan keskiarvoon.

Lisätietoja kybermittarista: Kybermittari | Kyberturvallisuuskeskus (Ulkoinen linkki)

Ohjeita, neuvoa ja tukea

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla on julkaistu useita oppaita ja ohjeita, jotka tukevat kuntien kyber- ja tietoturvatyötä. Keskus tarjoaa ohjeita esimerkiksi harjoitustoimintaan, varautumiseen, havainnointiin ja kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen. Mikäli kunta joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi, keskukselta saa neuvoa ja tukea hyökkäyksestä palautumiseen.

Tietoturvaloukkauksista kannattaa aina ilmoittaa myös Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle

Kyberturvallisuuskeskuksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuottaa kansallista kyberturvallisuutta koskevaa tilannekuvaa. Keskuksen tilannekuvaa ja -analyysiä hyödynnetään yhteiskunnan eri sektoreilla ja päätöksenteossa eri hallinnon tasoilla.

Kyberuhkiin varautumisessa ja niihin vastaamisessa paras keino on aina mahdollisimman avoin tiedon ja oppien jakaminen. Mikäli kunta joutuu kyberhyökkäyksen tai tietoturvaloukkauksen kohteeksi, kannattaa aina tehdä ilmoitus myös Kyberturvallisuuskeskukselle. Keskukselta saa ohjeita ja neuvoja tilanteeseen. Samalla tiedon jakaminen tukee yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeän kyberturvallisuutta koskevan tilannekuvan muodostamista ja auttaa muita organisaatioita varautumisessa.  
Kyberturvallisuuskeskus käsittelee saamansa ilmoitukset luottamuksellisesti. Lisätietoja saa keskuksen verkkosivuilta kyberturvallisuuskeskus.fi