Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Uudessa ohjeessa tietoa paikallisiin matkaviestinverkkoihin liittyvistä kyberuhkista ja riskienhallinasta

Tietoturva Nyt!

Millaisia kyberuhkia ja riskejä paikallisiin matkaviestinverkkoihin liittyy? Mitä verkkoja rakennettaessa pitää ottaa huomioon? Uudesta ohjeesta tietoa paikallisia matkaviestinverkkoja harkitseville organisaatioille.

Uudet verkkoteknologiat ovat lähtökohtaisesti suorituskykyisempiä ja turvallisempia aiempiin teknologiasukupolviin verrattuna. 5G-teknologialla toteutetut paikalliset verkot ovat myös monipuolisempia sekä tehokkaampia kuin useat nykyisin käytössä olevat paikalliset WLAN-toteutukset. Ne tuovat kuitenkin mukanaan uudenlaisia riskejä ja vaativat uudentyyppistä osaamista, joka korostuu muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Mitä organisaatioiden on otettava huomioon paikallisia 5G-matkaviestinverkkoja suunnitellessaan ja rakentaessaan? Millaisia erityispiirteitä, kyberuhkia ja -riskejä verkkoihin liittyy? Millaisia velvoitteita sääntely asettaa verkkoja toteuttaville organisaatiolle? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa tietoa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen uusi ohje. Ohje on suunnattu erityisesti yhteiskunnan kriittisiä toimintoja tuottaville organisaatioille, mutta se on hyödyllinen myös muillekin organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää paikallisia matkaviestinverkkoja toiminnassaan.