Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Verkkosivuiltamme neuvoja pilvipalveluiden turvalliseen käyttöön

Tietoturva Nyt!

Pilvipalvelujen turvallisuuden arviointikriteeristömme (PiTuKri) on herättänyt kiinnostusta ja kerännyt paljon kiitosta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kriteeristö on suunnattu pääasiassa valtionhallinnolle, ja nyt siitä on saatavissa myös englanninkielinen käännösversio verkkosivuiltamme. Lisäksi olemme julkaisseet ohjeistuksen pilvipalvelujen turvallisesta käytöstä yksityishenkilöille, pienyhteisöille ja -yrityksille.

""

Verkkosivuiltamme on nyt saatavissa Pilvipalvelujen turvallisuuden arviointikriteeristön (PiTuKri) englanninkielinen käännösversio. Toivomme, että se vastaa myös kansaivälisten organisaatioiden tarpeita. Iloksemme PiTuKri on kerännyt kiitoksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Julkaisimme myös yksityishenkilöille, pienyhteisöille ja -yrityksille suunnatun ohjeen pilvipalvelujen turvallisuudesta. Ohje pureutuu yleisimpiin tietoturvallisuusnäkökulmiin, joita yksityishenkilöiden, pienyhteisöjen ja -yritysten kannattaa pilvipalvelujen käyttöä pohtiessaan huomioida. Ohjeessa käsitellään muun muassa suojattavien tietojen tunnistamista, tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä sekä pilvipalvelujen turvallisuudesta varmistumista.

Tulemme jatkamaan työtämme pilvipalvelujen turvallisen käytön tukemiseksi myös ensi vuonna. Alkuvuodesta 2020 julkaistaan PiTuKrin päivitetty versio. Parhaillaan työstämme kriteeristön ristiinvertailuja muihin yleisiin kritteeristöihin kuin myös muita erilaisia käyttötapauksia tukevia pilvipalveluohjeistuksia.

 

Muokattu tiedostolinkkien viittaus tiedostopäätettä vastaavaksi.