Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Ilmoita uudesta luottamuspalvelusta

Luottamuspalvelun tarjoajan ilmoitus palvelun tarjoamisen aloittamisesta.

EU:n EiDAS-asetuksen mukaan hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava ennen toiminnan aloittamista valvovalle viranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen arviointikertomus. Ohjeen 214/2016 O sähköisten tunnistus- ja luottamuspalveluiden ilmoituksista tarkoitus on selkeyttää toimijoille, mitä tietoja valvovalle viranomaiselle säädösten mukaan tehtävissä ilmoituksissa täytyy antaa. Ohjeessa kuvataan myös ilmoitusprosesseja.

Maksuperuste

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille maksettavista rekisteröinti- ja valvontamaksuista säädetään Lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 47 §:ssä.

Palveluun

Uusi luottamuspalvelu(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Maksullinen