Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Ilmoita uusi tunnistusväline

Sähköisen tunnistamisen välineen tarjoajan ilmoitus uudesta tunnistusvälineestä.

EU:n EiDAS-asetuksen mukaan sähköisen tunnistamisen välineiden tarjoajan on tehtävä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista valvovalle viranomaiselle. Ohjeen 214/2016 O sähköisten tunnistus- ja luottamuspalveluiden ilmoituksista tarkoitus on selkeyttää toimijoille, mitä tietoja valvovalle viranomaiselle säädösten mukaan tehtävissä ilmoituksissa täytyy antaa. Ohjeessa kuvataan myös ilmoitusprosesseja. Lisätietoja aiheesta löytyy myös määräyksessä 72.

Maksuperuste

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille maksettavista rekisteröinti- ja valvontamaksuista säädetään Lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 47 §:ssä.

Palveluun

Uusi tunnistusväline(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Maksullinen