Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Luottamuksen lähteillä - näkökulmia tietoturvan standardointiin ja sertifiointiin

Oppaassa kuvataan, kuinka tietoturvallisuus vaikuttaa luottamuksen syntymiseen ja säilyttämiseen muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä. Opas viestii ICT-alan laite- ja palveluntuottajille sekä niiden asiakkaille tietoturvasertifiointien ja -standardoinnin merkityksellisyydestä. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietoturvasertifiointien käyttömahdollisuuksista ja edistää tarpeellisten sertifikaattien käyttöönottoa.

Oppaassa kuvataan aihepiiriin liittyviä taustoja, kehityskulkuja sekä vaihtoehtoisten sertifiointi- ja merkintätapojen hyötyjä ja haasteita. Opas on kirjoitettu erityisesti organisaation johdon näkökulmasta.