Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Suomessa ollaan tietoisia ohjelmistoturvallisuuden merkityksestä. Ohjelmistoala on jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa. Turvallisuuden taso ohjelmistotyössä on noussut, mutta ei samaa vauhtia kuin teknologia- ja toimintatapamuutokset. Ohjelmistoja tuottavilla, hankkivilla ja hyödyntävillä organisaatioilla ei ole yhteistä, jaettua näkemystä siitä, kenelle vastuu tietoturvallisuudesta ohjelmistotyössä kuuluu. Turvallisuuden tarve ymmärretään yleisellä tasolla, mutta toteutustasolla vastuut ja turvallisuuden vaatimukset eivät konkretisoidu tekemiseen. Osalla organisaatioista osaaminen ja toteutuskyky on korkealla tasolla, mutta toisilla on huomattavia haasteita jo perustason turvallisuuden toteuttamisessa.

Tarvitaan tietoisuutta ongelmasta ja menetelmiä käytännön ratkaisuiksi. 

Ratkaisuksi raportti esittää, että ymmärrystä turvallisen ohjelmistokehityksen vaatimuksista ja tavoitteista tulee lisätä laaja-alaisesti organisaatioissa.  Tietoturvallisuus on keskeinen osa organisaatioiden riskienhallintaa. Tämän vuoksi tietoisuutta ohjemistokehityksen turvallisuusvaatimuksista tulee tarjoa aina liikkeenjohdosta ohjelmistokehittäjiin. Organisaatioden tulee panostaa uusien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä eri tehtävissä työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.