Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Kybermittari-aineistot on lajiteltu käyttöprofiilien mukaisesti seuraavien otsikoiden alle. Peruspaketti-osiossa on mukaan listaus tällä sivulla olevasta, palvelun käytössä hyödyllisestä dokumentaatiosta sekä jonkin verran linkkejä muihin materiaaleihin.

Arviontiprosessi

Kybermittaria suositellaan käytettäväksi osana viisivaiheista arviointiprosessia. Prosessi on laadittu Kybermittarin pilottikartoituksista saatujen kokemusten perusteella. Paras hyöty saadaan, kun arviointi tuodaan osaksi toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.

Kybermittari - arviointiprosessi

1

Aloita arviointi

Osallistujat:

Organisaation johtoryhmä tai muu päätöksentekoelin.

Tehtävä:

 • Tunnistaa tarpeen arvioinnin toteuttamiselle
 • Päättää arvioinnin toteuttamisesta ja arvioinnin kohteesta
 • Nimittää arvioinnille sponsori ja vetäjä, jotka vastaavat jatkotoimenpiteistä
2

Valmistaudu arviointiin

Osallistujat:

Arvioinnin sponsori ja vetäjä yhdessä.

Tehtävä:

 • Rajata tarkemmin arvioitavana oleva toiminnan osa-alue ja tunnistaa osa-alueen kriittiset riippuvuudet
 • Tunnistaa arviointiin tarvittavat asiantuntijat
 • Sopia arviointitavasta ja arvioinnin aikataulusta
3

Toteuta arviointi

Osallistujat:

Arvioinnin vetäjä, arvioinnin sponsori ja organisaation asiantuntijat.

Tehtävä:

 • Toteuttaa arviointi valitulla arviointitavalla Kybermittari-työkalun avulla
4

Tunnista kehitystoimenpiteet

Osallistujat:

Arvioinnin vetäjä, arvioinnin sponsori, organisaation asiantuntijat ja kehityssuunnitelmien omistajat.

Tehtävä:

 • Analysoida arvioinnin tulokset
 • Määrittää mahdollinen toiminnan tavoitetaso
 • Tunnistaa ja priorisoida tärkeimmät kehitystoimenpiteet
5

Kehitä toimintaa ja päivitä arviointia

Osallistujat:

Kehityssuunnitelmien omistajat, organisaation asiantuntijat sekä organisaation johtoryhmä tai muu päätöksentekoelin.

Tehtävä:

 • Toteuttaa suunniteltuja kehitystoimenpiteitä, päivittä arviointia ja käynnistää tarvittaessa uusi arviointiprosessi
Päivitetty