Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tilannekuva ja verkostojohtaminen

Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuva- ja verkostopalvelut auttavat ylläpitämään ja kehittämään tietoturvaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tutustu tarjoamiimme palveluihin.

Tilannekuva

Tuotamme useita erilaisia tilannekuvatuotteita organisaatioiden ja kansalaisten käyttöön. Tilannekuvatuotteet antavat asiakkaillemme ajantasaista tietoa kyberturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista ja ilmiöistä.

Haavoittuvuuskoordinaatio

Haavoittuvuuskoordinaation tehtävänä on avustaa haavoittuvuuden tai vakavan ohjelmistovirheen löytäjää tekemään yhteistyötä ohjelmistovalmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa.
""

Harjoitustoiminta

Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kybervarautumista harjoitustoiminnan tukipalveluilla.

ISAC-tiedonvaihtoryhmät

ISAC-tiedonvaihtoryhmät ovat toimialakohtaisia kyberturvallisuuden yhteistyöelimiä. Tiedonvaihtoverkostojen tarkoitus on mahdollistaa tietoturva-asioiden luottamuksellinen käsittely osallistujien kesken sekä organisaatioiden tietoturvaosaamisen lisääminen ja kokonaistilannekuvamme kehittäminen.

Kybermittari

Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä Kybermittari auttaa parantamaan yritysten, organisaatioiden ja samalla koko yhteiskunnan kykyä torjua kyberuhkia. Kybermittari tuo yritysten ja organisaatioiden johdolle ja tietoturva-ammattilaisille konkreettisen työkalun kyberuhkien aiempaa parempaan hallintaan.

Tutustu myös

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä HÄTY

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän tehtävänä on avustaa Liikenne- ja viestintävirastoa häiriötilanteiden hallinnassa sekä sovittaa yhteen yhteiskuntaa kohtaavien häiriötilanteiden hallintatoimenpiteitä. Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän jäsenet koostuvat viranomaisten, teleyritysten ja sähköyritysten edustajista.

Tarvittaessa voimme perustaa ja ylläpitää muitakin yhteistyöryhmiä käsittelemään tietoturvaan ja varautumiseen liittyviä asiakysymyksiä.

Lisätietoa häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmästä saat sähköpostitse osoitteesta cert@traficom.fi

NIS-yhteistyöryhmä

Kriittisten infrastruktuurisektorien valvontaviranomaisten yhteistyöryhmä.

Tutustu NIS-yhteistyöryhmään (Ulkoinen linkki)

Tietoturvan standardointiverkosto

Verkoston tarkoituksena on parantaa suomalaisten laitevalmistajien ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen tietoturvastandardointiin. Standardointi-verkosto edistää viestinnän luottamuksellisuutta parantavien tietoturvallisten palveluiden ja laitteiden kaupallisen saatavuutta, käyttöä ja vientiä.

Tutustu tietoturvan standardointiverkostoon (Ulkoinen linkki)

Tietoturvailmiöiden seuranta ja ennakointi

Kyberturvallisuuskeskuksen ilmiöseurannassa havainnoimme ja ennakoimme nousevia teknologioita sekä niiden vaikutuksia kyberturvallisuuteen ja analysoimme megatrendien, laajempien kehityskulkujen ja heikkojen signaalien vaikutuksia digitaaliseen yhteiskuntaan.

Tutustu tietoturvailmiöiden seurantaan ja ennakointiin (Ulkoinen linkki)

Tonttu-projektit - uusien menetelmien toteutettavuustestaus

Pilottien avulla testataan esimerkiksi kevyitä ja skaalautuvia menetelmiä organisaatioiden suojattavien kohteiden tunnistamiseksi, niihin liittyvän tietoturvatiedon jakamiseksi, ja erityissuojattavien verkkojen eristyksen testaamiseksi. 

Tutustu Tonttu-projekteihin