Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Tilannekuva ja verkostojohtaminen

Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuva- ja verkostopalvelut auttavat ylläpitämään ja kehittämään tietoturvaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tutustu tarjoamiimme palveluihin.

Tilannekuva

Tuotamme useita erilaisia tilannekuvatuotteita organisaatioiden ja kansalaisten käyttöön. Tilannekuvatuotteet antavat asiakkaillemme ajantasaista tietoa kyberturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista ja ilmiöistä.

Haavoittuvuuskoordinaatio

Haavoittuvuuskoordinaation tehtävänä on avustaa haavoittuvuuden tai vakavan ohjelmistovirheen löytäjää tekemään yhteistyötä ohjelmistovalmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa.

Tavoitteena on huolehtia, että tieto haavoittuvuudesta ja sen asianmukaisesta korjauksesta päivityksineen päätyy asianmukaisesti kaikille, myös tuotteen loppukäyttäjille. Tähän pyritään varmistamalla, että mahdollisimman monet merkittävät haavoittuvuudet korjataan ja korjaukset otetaan käyttöön.

Löydöksiä täytyy käsitellä vastuullisesti, koska niillä voi olla kauaskantoisia haittavaikutuksia ihmisten yksityisyyteen, omaisuuteen ja liiketoimintaan, ja jopa kansalliseen turvallisuuteen. Haavoittuvuuskoordinoijana edistämme haavoittuvuustietojen vastuullista käsittelyä haavoittuvuuden elinkaaren kaikissa vaiheissa.

ISAC-tiedonvaihtoryhmät

ISAC-tiedonvaihtoryhmät ovat toimialakohtaisia kyberturvallisuuden yhteistyöelimiä.

Tiedonvaihtoverkostojen tarkoitus on mahdollistaa tietoturva-asioiden luottamuksellinen käsittely osallistujien kesken sekä organisaatioiden tietoturvaosaamisen lisääminen ja kokonaistilannekuvamme kehittäminen.

NIS-yhteistyöryhmä

Kriittisten infrastruktuurisektorien valvontaviranomaisten yhteistyöryhmä

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä HÄTY

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän tehtävänä on avustaa Liikenne- ja viestintävirastoa häiriötilanteiden hallinnassa sekä sovittaa yhteen yhteiskuntaa kohtaavien häiriötilanteiden hallintatoimenpiteitä. Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän jäsenet koostuvat viranomaisten, teleyritysten ja sähköyritysten edustajista.

Lisätietoa häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmästä

Lisätietoa häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmästä saat sähköpostitse osoitteesta cert@traficom.fi

Tarvittaessa voimme perustaa ja ylläpitää muitakin yhteistyöryhmiä käsittelemään tietoturvaan ja varautumiseen liittyviä asiakysymyksiä.

Tietoturvan standardointiverkosto

Verkoston tarkoituksena on parantaa suomalaisten laitevalmistajien ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen tietoturvastandardointiin. Standardointi-verkosto edistää viestinnän luottamuksellisuutta parantavien tietoturvallisten palveluiden ja laitteiden kaupallisen saatavuutta, käyttöä ja vientiä.

Harjoitustoiminta

Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kybervarautumista harjoitustoiminnan tukipalveluilla - lue lisää harjoitustoiminnasta .

Harjoitustoiminnan yhteystiedot

kyberharjoitukset@traficom.fi