Kybermittari

Työkalu organisaatioiden kyberturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Tervetuloa tutustumaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoamaan ilmaiseen kyberturvallisuuden arviointi- ja kehittämistyökaluun. Kybermittari on organisaatioiden johdolle ja tietoturva-ammattilaisille suunnattu konkreettinen työkalu kyberturvallisuuden hallintaan, toimialakohtaiseen vertailuun ja kehityspanostusten ohjaamiseen.

Organisaatio mittaa arviointityökalun avulla kypsyystasonsa kyberturvallisuuden hallinnan eri osa-alueilla. Kybermittari kertoo saavutetun kypsyystason ja esittää seuraavalle tasolle vaadittavat kehitysalueet. Mittarin käyttöä tukee mittauksista saatavat vertailukelpoiset tulokset. Organisaatio voi halutessaan jakaa mittaustuloksensa Kyberturvallisuuskeskukselle, joka anonymisoi tulokset ja tarjoaa organisaatiolle niiden pohjalta tuotettua toimialan vertailutietoa ja suosituksia.